با تصویب نمایندگان مجلس، منابع مالی مدارس غیردولتی تعیین تکلیف شد

با تصویب نمایندگان مجلس، منابع مالی مدارس غیردولتی تعیین تکلیف شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را مورد رسیدگی قرار داده و مواد 14، 15 و 16 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، منابع مالی مدارس غیردولتی به شرح زیر است:

الف- شهریه دریافتی از اولیای دانش‌آموزان

ب- کمک‌های دریافتی از اشخاص خیّر، مؤسسات خیریه و نهادها و سازمان‌های غیردولتی

پ- کمک‌های دریافتی از وزارت آموزش و پرورش

ت- کمک‌های دریافتی از سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش

ماده 15- الگوی تعیین شهریه مدارس و الگوی تعیین شهریه مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال‌تحصیلی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی تهیه می‌شود. این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراست.

ماده 16- هر یک از مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند با توجه به الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز یادشده اعلامی یا ابلاغی آموزش و پرورش، میزان شهریه سالانه را برای بررسی و تصویب به شورای تعیین شهریه مرکب از افراد زیر در آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه پیشنهاد نمایند تا به تأیید شورای نظارت استان برسد:

الف- مدیر یا رئیس آموزش و پرورش (رئیس شورا)

ب- کارشناس مسؤول مدارس و مراکز غیردولتی (دبیر شورا)

پ- معاون یا معاونان دوره تحصیلی مربوط

ت- مسئول انجمن اولیاء و مربیان

ث- منتخب شورای مؤسسان مدارس غیردولتی

ج- منتخب شورای مؤسسان مراکز غیردولتی

تبصره- مؤسس می‌تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهریه تعیین‌شده ظرف مدت 20 روز از ابلاغ آن، برای بررسی مجدد به کمیته تخصصی شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی تقدیم کند. تصمیم کمیته لازم است به تأیید رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی برسد.

با تصویب نمایندگان مجلس، منابع مالی مدارس غیردولتی تعیین تکلیف شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را مورد رسیدگی قرار داده و مواد 14، 15 و 16 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، منابع مالی مدارس غیردولتی به شرح زیر است:

الف- شهریه دریافتی از اولیای دانش‌آموزان

ب- کمک‌های دریافتی از اشخاص خیّر، مؤسسات خیریه و نهادها و سازمان‌های غیردولتی

پ- کمک‌های دریافتی از وزارت آموزش و پرورش

ت- کمک‌های دریافتی از سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش

ماده 15- الگوی تعیین شهریه مدارس و الگوی تعیین شهریه مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال‌تحصیلی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی تهیه می‌شود. این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراست.

ماده 16- هر یک از مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند با توجه به الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز یادشده اعلامی یا ابلاغی آموزش و پرورش، میزان شهریه سالانه را برای بررسی و تصویب به شورای تعیین شهریه مرکب از افراد زیر در آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه پیشنهاد نمایند تا به تأیید شورای نظارت استان برسد:

الف- مدیر یا رئیس آموزش و پرورش (رئیس شورا)

ب- کارشناس مسؤول مدارس و مراکز غیردولتی (دبیر شورا)

پ- معاون یا معاونان دوره تحصیلی مربوط

ت- مسئول انجمن اولیاء و مربیان

ث- منتخب شورای مؤسسان مدارس غیردولتی

ج- منتخب شورای مؤسسان مراکز غیردولتی

تبصره- مؤسس می‌تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهریه تعیین‌شده ظرف مدت 20 روز از ابلاغ آن، برای بررسی مجدد به کمیته تخصصی شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی تقدیم کند. تصمیم کمیته لازم است به تأیید رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی برسد.

با تصویب نمایندگان مجلس، منابع مالی مدارس غیردولتی تعیین تکلیف شد

فروش بک لینک

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author