انعقاد 27 تفاهم همكاري براي گسترش برنامه هاي سوادآموزي

انعقاد 27 تفاهم همكاري براي گسترش برنامه هاي سوادآموزي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، علي باقرزاده درخصوص تعامل آموزش وپرورش با ساير دستگاه ها براي شتاب بخشي برنامه هاي سوادآموزي ، گفت: تاكنون 27 تفاهم نامه با دستگاه مختلف براي توسعه برنامه هاي سوادآموزي به امضا رسيده است و اميدواريم بتوانيم از ظرفيت اين نهادها بهره مند شويم.

وي افزود: تدوين طرح هاي مشترك اجرايي در زمينه هاي كشاورزي، فني وحرفه اي، بهداشت، كار، وضعيت زندانيان وسربازان بي سواد، تبادل اطلاعات مربوط به جامعه هدف بين دستگاه اجرايي، انجام پژوهش هاي مشترك با دستگاه هاي اجرايي و توليد محتواي آموزشي ساده نويسي براي گروه هاي هدف مشترك از ديگر برنامه هاي آموزش وپرورش درخصوص اجراي برنامه هاي سوادآموزي است.

رئيس سازمان نهضت سوادآموزي از احياي شوراي عالي پشتيباني سوادآموزي در سطح ملي، استاني و شهرستاني خبر داد و تصريح كرد: تهيه وتدوين برنامه عملياتي ريشه كني بي سوادي در گروه هاي سني (49-10) ساله و تصويب آن در شوراي عالي پشتيباني ، ايجاد پايگاه اطلاعات ثبتي سطح سواد براي جمعيت زير 50 سال به منظور شفاف سازي آمار و اطلاعات مخاطبين ، اجراي دوره سوادآموزي، دوره انتقال و تحكيم برنامه هاي سوادآموزي، توليد كتاب هاي درسي ويژه اين دوره ها واجراي طرح هاي مختلف سوادآموزي براي آموزش اولياي بي سواد دانش آموزان از برنامه هاي آموزش وپرورش براي آموزش بزرگسالان مي باشد.

انعقاد 27 تفاهم همكاري براي گسترش برنامه هاي سوادآموزي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، علي باقرزاده درخصوص تعامل آموزش وپرورش با ساير دستگاه ها براي شتاب بخشي برنامه هاي سوادآموزي ، گفت: تاكنون 27 تفاهم نامه با دستگاه مختلف براي توسعه برنامه هاي سوادآموزي به امضا رسيده است و اميدواريم بتوانيم از ظرفيت اين نهادها بهره مند شويم.

وي افزود: تدوين طرح هاي مشترك اجرايي در زمينه هاي كشاورزي، فني وحرفه اي، بهداشت، كار، وضعيت زندانيان وسربازان بي سواد، تبادل اطلاعات مربوط به جامعه هدف بين دستگاه اجرايي، انجام پژوهش هاي مشترك با دستگاه هاي اجرايي و توليد محتواي آموزشي ساده نويسي براي گروه هاي هدف مشترك از ديگر برنامه هاي آموزش وپرورش درخصوص اجراي برنامه هاي سوادآموزي است.

رئيس سازمان نهضت سوادآموزي از احياي شوراي عالي پشتيباني سوادآموزي در سطح ملي، استاني و شهرستاني خبر داد و تصريح كرد: تهيه وتدوين برنامه عملياتي ريشه كني بي سوادي در گروه هاي سني (49-10) ساله و تصويب آن در شوراي عالي پشتيباني ، ايجاد پايگاه اطلاعات ثبتي سطح سواد براي جمعيت زير 50 سال به منظور شفاف سازي آمار و اطلاعات مخاطبين ، اجراي دوره سوادآموزي، دوره انتقال و تحكيم برنامه هاي سوادآموزي، توليد كتاب هاي درسي ويژه اين دوره ها واجراي طرح هاي مختلف سوادآموزي براي آموزش اولياي بي سواد دانش آموزان از برنامه هاي آموزش وپرورش براي آموزش بزرگسالان مي باشد.

انعقاد 27 تفاهم همكاري براي گسترش برنامه هاي سوادآموزي

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author