افتتاح آموزشگاه 12 کلاسه خیرساز شاهد قمر بنی هاشم شهرستان اراک

افتتاح آموزشگاه 12 کلاسه خیرساز شاهد قمر بنی هاشم شهرستان اراک

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مرکزی؛ دبیرستان شاهد دخترانه ۱۲ کلاسه قمربنی هاشم اراک در زیر بنای یک هزار و 250 مترمربع به همت خیر مدرسه ساز حاج محمد اکبری در سه طبقه با هزینه ای بالغ بر 13 میلیارد ریال احداث و به بهره برداری رسید.

افتتاح آموزشگاه 12 کلاسه خیرساز شاهد قمر بنی هاشم شهرستان اراک

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مرکزی؛ دبیرستان شاهد دخترانه ۱۲ کلاسه قمربنی هاشم اراک در زیر بنای یک هزار و 250 مترمربع به همت خیر مدرسه ساز حاج محمد اکبری در سه طبقه با هزینه ای بالغ بر 13 میلیارد ریال احداث و به بهره برداری رسید.

افتتاح آموزشگاه 12 کلاسه خیرساز شاهد قمر بنی هاشم شهرستان اراک

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author