اعتماد اجتماعی مردم به فرهنگیان مهمترین سرمایه آموزش و پرورش است

اعتماد اجتماعی مردم به فرهنگیان مهمترین سرمایه آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، محمد محسن بیگی در مراسم تجلیل از معلمان مدارس شهر کرمان با بیان اینکه پرچم جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط کشور توسط  مدارس بر افراشته شده است، خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش به لحاظ کمی بزرگترین دستگاه اجرایی کشور است.

وی با اشاره به فعالیت قریب 47 هزار فرهنگی و تحصیل بیش از 550 هزار دانش آموز در مدارس استان اظهار کرد: بیش از نیمی از جمعیت استان کرمان به طور مستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط هستند.

محسن بیگی تصریح کرد: از نظر کیفی نیز آموزش و پرورش تاثیر گذارترین دستگاه اجرایی کشور است، زیراهیچ فردی در جامعه وجود ندارد که بدون تعلیم و تربیت رشد کرده  و تعالی یابد.

 مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان افزود: مقبولترین گروه اجتماعی در كشور فرهنگیان هستند و در بین ادارات و دستگاه های دولتی مدارس علیرغم همه کمبود ها، به انتخاب مردم در زمینه انجام تعهدات در رأس قرار دارند.

محمد محسن بیگی با اشاره به اینکه تعلیم و تربیت سخت ترین کار است، گفت: دانش آموزان صاحب اختیار و اندیشه هستند که معلم باید با خلاقیت و نوآوری در راستای پرورش روح و روان آنها گام بردارد.

وی افزود:  سختی کار معلمان موجب ایثارگری و اخلاص در شغل آنها شده و معلمی را در ردیف رسالت پیامبران الهی قرار داده که خود موجب جاودانگی و ماندگاری معلمان است.

محسن بیگی تکریم مقام معلم را از وظایف اصلی افراد جامعه برشمرد و خاطر نشان کرد: منزلت و ارتقاي جایگاه معلم باید در راستای نهادینه کردن فرهنگ قدرشناسی باید در جامعه افزایش یابد.

 

محسن بیگی با بیان اینکه  بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند اهداف مهم  تعلیم و تربیت را محقق سازد، خاطر نشان کرد: همه  مردم و دستگاه های اجرایی باید به آموزش و پرورش کمک کنند تا دستگاه تعلیم و تربیت دانش آموز تراز جهموری اسلامی را پرورش دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی اولویت اصلی آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید است .

محمد محسن بیگی توانمند سازی معلمان در زمینه علمی را ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای کیفیت بخشی به آموزش دانست و تاکید کرد: معلمان باید همزمان با پیشرفت تکنولوژی روز دنیا خود را در زمینه های علمی، آموزشی و مهارتی بروز کنند.

اعتماد اجتماعی مردم به فرهنگیان مهمترین سرمایه آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، محمد محسن بیگی در مراسم تجلیل از معلمان مدارس شهر کرمان با بیان اینکه پرچم جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط کشور توسط  مدارس بر افراشته شده است، خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش به لحاظ کمی بزرگترین دستگاه اجرایی کشور است.

وی با اشاره به فعالیت قریب 47 هزار فرهنگی و تحصیل بیش از 550 هزار دانش آموز در مدارس استان اظهار کرد: بیش از نیمی از جمعیت استان کرمان به طور مستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط هستند.

محسن بیگی تصریح کرد: از نظر کیفی نیز آموزش و پرورش تاثیر گذارترین دستگاه اجرایی کشور است، زیراهیچ فردی در جامعه وجود ندارد که بدون تعلیم و تربیت رشد کرده  و تعالی یابد.

 مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان افزود: مقبولترین گروه اجتماعی در كشور فرهنگیان هستند و در بین ادارات و دستگاه های دولتی مدارس علیرغم همه کمبود ها، به انتخاب مردم در زمینه انجام تعهدات در رأس قرار دارند.

محمد محسن بیگی با اشاره به اینکه تعلیم و تربیت سخت ترین کار است، گفت: دانش آموزان صاحب اختیار و اندیشه هستند که معلم باید با خلاقیت و نوآوری در راستای پرورش روح و روان آنها گام بردارد.

وی افزود:  سختی کار معلمان موجب ایثارگری و اخلاص در شغل آنها شده و معلمی را در ردیف رسالت پیامبران الهی قرار داده که خود موجب جاودانگی و ماندگاری معلمان است.

محسن بیگی تکریم مقام معلم را از وظایف اصلی افراد جامعه برشمرد و خاطر نشان کرد: منزلت و ارتقاي جایگاه معلم باید در راستای نهادینه کردن فرهنگ قدرشناسی باید در جامعه افزایش یابد.

 

محسن بیگی با بیان اینکه  بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند اهداف مهم  تعلیم و تربیت را محقق سازد، خاطر نشان کرد: همه  مردم و دستگاه های اجرایی باید به آموزش و پرورش کمک کنند تا دستگاه تعلیم و تربیت دانش آموز تراز جهموری اسلامی را پرورش دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی اولویت اصلی آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید است .

محمد محسن بیگی توانمند سازی معلمان در زمینه علمی را ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای کیفیت بخشی به آموزش دانست و تاکید کرد: معلمان باید همزمان با پیشرفت تکنولوژی روز دنیا خود را در زمینه های علمی، آموزشی و مهارتی بروز کنند.

اعتماد اجتماعی مردم به فرهنگیان مهمترین سرمایه آموزش و پرورش است

خرید بک لینک

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author