اصلاح آیین نامه همکاری دستگاه ها در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه

اصلاح آیین نامه همکاری دستگاه ها در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیئت وزیران، ماده (9) آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمان ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه اصلاح شد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

ماده (9) آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمان ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه، موضوع تصویب نامه شماره 27763/ت444هـ مورخ 28/9/1371 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 9- همه ساله اعتبار مورد نیاز جهت آموزش مهارت توسط مراکز موضوع بندهای (ج)، (د) و (هـ) ماده (3) این آیین نامه متناسب با توسعه متوازن این آموزش ها تأمین و در ردیف مستقلی ذیل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد و برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) که مکلف به تولید استانداردهای مهارت آموزی، همکاری در برنامه‏ریزی، اجرای این آموزش ها، برگزاری آزمون های مهارتی و صدور گواهینامه های مهارتی تحت پوشش خود است، اعتبارات لازم با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش (براساس گزارش سالانه این وزارتخانه) ذیل ردیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) پیش‏بینی می شود.

تبصره 1- وزارت آموزش و پرورش می‏تواند علاوه بر مراکز غیردولتی موضوع ماده (3) این آیین نامه، با سایر مراکز غیردولتی و خصوصی دارای مجوز از مراجع مربوط با رعایت ماده (5) این آیین نامه و نیز سایر قوانین و مقررات مربوط در سقف اعتبارات مصوب همکاری نماید.

تبصره 2- کارگروهی متشکل از دستگاه های اجرایی ذی ربط با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش تشکیل و نسبت به محاسبه و پیشنهاد هزینه سرانه آموزش های مهارتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور اقدام می نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

اصلاح آیین نامه همکاری دستگاه ها در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیئت وزیران، ماده (9) آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمان ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه اصلاح شد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

ماده (9) آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمان ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه، موضوع تصویب نامه شماره 27763/ت444هـ مورخ 28/9/1371 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 9- همه ساله اعتبار مورد نیاز جهت آموزش مهارت توسط مراکز موضوع بندهای (ج)، (د) و (هـ) ماده (3) این آیین نامه متناسب با توسعه متوازن این آموزش ها تأمین و در ردیف مستقلی ذیل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد و برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) که مکلف به تولید استانداردهای مهارت آموزی، همکاری در برنامه‏ریزی، اجرای این آموزش ها، برگزاری آزمون های مهارتی و صدور گواهینامه های مهارتی تحت پوشش خود است، اعتبارات لازم با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش (براساس گزارش سالانه این وزارتخانه) ذیل ردیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) پیش‏بینی می شود.

تبصره 1- وزارت آموزش و پرورش می‏تواند علاوه بر مراکز غیردولتی موضوع ماده (3) این آیین نامه، با سایر مراکز غیردولتی و خصوصی دارای مجوز از مراجع مربوط با رعایت ماده (5) این آیین نامه و نیز سایر قوانین و مقررات مربوط در سقف اعتبارات مصوب همکاری نماید.

تبصره 2- کارگروهی متشکل از دستگاه های اجرایی ذی ربط با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش تشکیل و نسبت به محاسبه و پیشنهاد هزینه سرانه آموزش های مهارتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور اقدام می نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

اصلاح آیین نامه همکاری دستگاه ها در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه

بک لینک رنک 7

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author