اسكان بيش از 14 هزار نفرروز در ستادهاي اسكان تابستاني استان تا كنون

اسكان بيش از 14 هزار نفرروز در ستادهاي اسكان تابستاني استان تا كنون

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان، مهدی حاجتی اظهاركرد: از آغاز طرح اسکان تابستانی فرهنگیان يك هزار و53 خانوار به تعداد 5 هزار و265 در 33 پایگاه ستاد اسکان فرهنگیان در استان اسکان یافته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان تصريح كرد: 224 مدرسه به تعداد يك هزار و 757 کلاس آماده پذیرایی از فرهنگیان مسافر است.

وي با بيان اين كه تعداد کلاس ها براي اسكان مسافران 10 درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است، تصريح كرد: از این تعداد کلاس، 37 کلاس ویژه،724 کلاس الف و 946 کلاس درجه ب مهیای خدمت رسانی به فرهنگیان است .

حاجتی به افزایش کیفیت کلاس هاي انتخاب شده براي اسكان فرهنگيان اشاره كرد و افزود:621  نفر عامل اجرایی وظیفه خدمت رسانی به فرهنگیان را برعهده دارند

اسكان بيش از 14 هزار نفرروز در ستادهاي اسكان تابستاني استان تا كنون

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان، مهدی حاجتی اظهاركرد: از آغاز طرح اسکان تابستانی فرهنگیان يك هزار و53 خانوار به تعداد 5 هزار و265 در 33 پایگاه ستاد اسکان فرهنگیان در استان اسکان یافته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان تصريح كرد: 224 مدرسه به تعداد يك هزار و 757 کلاس آماده پذیرایی از فرهنگیان مسافر است.

وي با بيان اين كه تعداد کلاس ها براي اسكان مسافران 10 درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است، تصريح كرد: از این تعداد کلاس، 37 کلاس ویژه،724 کلاس الف و 946 کلاس درجه ب مهیای خدمت رسانی به فرهنگیان است .

حاجتی به افزایش کیفیت کلاس هاي انتخاب شده براي اسكان فرهنگيان اشاره كرد و افزود:621  نفر عامل اجرایی وظیفه خدمت رسانی به فرهنگیان را برعهده دارند

اسكان بيش از 14 هزار نفرروز در ستادهاي اسكان تابستاني استان تا كنون

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author