آموزش 400 مربی عشایر با اولویت مناطق محروم

آموزش 400 مربی عشایر با اولویت مناطق محروم

به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازپانا؛ شهیندخت مولاوردی در همایش سوادآموزی که روز سه شنبه 16 شهریورماه به مناسبت روز جهانی سوادآموزی 2016 در مدرسه دارالفنون برگزار شد اظهار کرد: آموختن به عنوان مفهومی جهانی به همگان توصیه شده است و قداست آن به اندازه ای اهمیت دارد که در قرآن به تمام نسلها معرفی شده است.

وی افزود: امروز از آموزش به عنوان موضوعی که مرزها را در نوردیده و در قوانین بین المللی به عنوان حقوق اساسی شهروندان عنوان شده است دیده می شود. همچنین در قوانین ایران هم در اسناد بالادستی به عنوان اصلی ترین حقوق شهروندی ذکر شده است .

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ایران یکی از کشورهایی است که علاوه بر آموزش رسمی به سوادآموزی به عنوان یک فرصت دوم می نگرد چرا که سوادآموزی جزئی جدایی ناپذیر از نظام آموزشی است و امام خمینی (ره) نیز فرموده اند لازم است همگان برای یادگیری و سوادآموزی بپا خیزند.

مولاوردی با اشاره به اینکه اهمیت سوادآموزی پس از انقلاب اسلامی با تشکیل سازمان نهضت سوادآموزی شکل گرفت افزود: سوادآموزی سنگ بنای ترویج جامعه است آموزش با ابعاد مختلف با توسعه پایدار ارتباط برقرار کرده و میزان بهره مندی مردم از حداقل سواد را به عنوان یکی از شاخص های مهم جوامع قلمداد می کند.

وی تصریح کرد: در تعریف سنتی سواد نیز مهارت خواندن و نوشتن است و نقش زنان و کودکان همچنین آموزش آنها از موضوعات اساسی است که باعث کاهش آسیب پذیری کشورها و تداوم توسعه پایدار می شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: طی دهه های اخیر نرخ باسواد شدن زنان از 13.4 در سال 1345 به 81.1 در سال 90 رسیده است که امیدواریم در سرشماری نفوس و مسکن مهرماه امسال به آخرین یافته ها در این خصوص دست یابیم .

 مولاوردی بابیان اینکه ایران یکی از مهمترین افتخارات را در زمینه توسعه پایدار به دست آورده است افزود: نرخ باسوادی زنان در این راستا مهم است که تا رسیدن به نقطه مطلوب این موضوع راهی طولانی در پیش داریم.

وی با تاکید بر توسعه عدالت آموزشی و توجه به زنان در مناطق روستایی، محروم و مرزی گفت: این موضوع در تفاهم نامه ما با وزارت آموزش و پرورش به خصوص سازمان نهضت سوادآموزی مورد تاکید قرارگرفته است .

مولاوردی بیان کرد: نرخ پوشش دوره ابتدایی دختران در کشور 99.6 درصد است اما گزارش ها نشان می دهد که در برخی روستاهای مرزی درصدی از دختران از تحصیل باز می مانند. امروز که پنجاهمین سالگرد روز جهانی سوادآموزی است اهمیت سواد مورد توجه قرار گرفته و هدف اصلی که همان ریشه کنی بیسوادی است، دیده شده است .

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: حمایت همه جانبه این برنامه ها از طرف سازمان ها برای توسعه آموزش فراگیر اهمیت دارد ما نیز در صدد بی سوادی در زنان هستیم که دو سوم بی سوادان جهان را تشکیل می دهند؛ این در حالی است که یک درصد دارایی ها در اختیار زنان است و بیشتر درصد زنان بیسواد ساکن روستاها هستند .

وی با بیان اهمیت جنسیت و موضوع جغرافیا در نرخ باسوادی افزود: 75 درصد فعالیتهای سوادآموزی معطوف به زنان که 50 درصد آن مربوط به زنان روستا و عشایر است . معاونت امور زنان و خانواده در راستای بهبود وضعیت دختران بازمانده از تحصیل و رشد سواد طرح توانمندسازی مربیان عشایر با انعقاد تفاهم نامه ای انجام داده است و طی آن 400 مربی را با اولویت مناطق محروم اموزش داده است.

وی با اشاره به سوادآموزی 2 هزار زن بی سواد و کم سواد افزود: این سوادآموزی در استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد ، اردبیل و آذربایجان شرقی انجام شده است.

مولاوردی خاطرنشان کرد: کشورهایی که خشونت دارند از کاهش نرخ سوادآموزی جهانی برخوردارند برای سلامت مادران و کودکان سوادآموزی موثرترین ابزار است و سوادآموزی زنان بزرگسال از اولویت آموزشی مهمتر دیده می شود.

 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اشاره کرد: برخورداری سواد اولین شرط برقراری ارتباط در محیط های اجتماعی است و نقش خواندن و نوشتن برای توانمندسازی افراد بی سواد بسیار حیاتی است.

وی ادامه داد: برابری جنسیتی زنان با رویکرد عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه آموزش و پرورش مطرح شده است لذا توانمندسازی زنان باید در تمام شرایط جاری و ساری باشد.

آموزش 400 مربی عشایر با اولویت مناطق محروم

به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازپانا؛ شهیندخت مولاوردی در همایش سوادآموزی که روز سه شنبه 16 شهریورماه به مناسبت روز جهانی سوادآموزی 2016 در مدرسه دارالفنون برگزار شد اظهار کرد: آموختن به عنوان مفهومی جهانی به همگان توصیه شده است و قداست آن به اندازه ای اهمیت دارد که در قرآن به تمام نسلها معرفی شده است.

وی افزود: امروز از آموزش به عنوان موضوعی که مرزها را در نوردیده و در قوانین بین المللی به عنوان حقوق اساسی شهروندان عنوان شده است دیده می شود. همچنین در قوانین ایران هم در اسناد بالادستی به عنوان اصلی ترین حقوق شهروندی ذکر شده است .

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ایران یکی از کشورهایی است که علاوه بر آموزش رسمی به سوادآموزی به عنوان یک فرصت دوم می نگرد چرا که سوادآموزی جزئی جدایی ناپذیر از نظام آموزشی است و امام خمینی (ره) نیز فرموده اند لازم است همگان برای یادگیری و سوادآموزی بپا خیزند.

مولاوردی با اشاره به اینکه اهمیت سوادآموزی پس از انقلاب اسلامی با تشکیل سازمان نهضت سوادآموزی شکل گرفت افزود: سوادآموزی سنگ بنای ترویج جامعه است آموزش با ابعاد مختلف با توسعه پایدار ارتباط برقرار کرده و میزان بهره مندی مردم از حداقل سواد را به عنوان یکی از شاخص های مهم جوامع قلمداد می کند.

وی تصریح کرد: در تعریف سنتی سواد نیز مهارت خواندن و نوشتن است و نقش زنان و کودکان همچنین آموزش آنها از موضوعات اساسی است که باعث کاهش آسیب پذیری کشورها و تداوم توسعه پایدار می شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: طی دهه های اخیر نرخ باسواد شدن زنان از 13.4 در سال 1345 به 81.1 در سال 90 رسیده است که امیدواریم در سرشماری نفوس و مسکن مهرماه امسال به آخرین یافته ها در این خصوص دست یابیم .

 مولاوردی بابیان اینکه ایران یکی از مهمترین افتخارات را در زمینه توسعه پایدار به دست آورده است افزود: نرخ باسوادی زنان در این راستا مهم است که تا رسیدن به نقطه مطلوب این موضوع راهی طولانی در پیش داریم.

وی با تاکید بر توسعه عدالت آموزشی و توجه به زنان در مناطق روستایی، محروم و مرزی گفت: این موضوع در تفاهم نامه ما با وزارت آموزش و پرورش به خصوص سازمان نهضت سوادآموزی مورد تاکید قرارگرفته است .

مولاوردی بیان کرد: نرخ پوشش دوره ابتدایی دختران در کشور 99.6 درصد است اما گزارش ها نشان می دهد که در برخی روستاهای مرزی درصدی از دختران از تحصیل باز می مانند. امروز که پنجاهمین سالگرد روز جهانی سوادآموزی است اهمیت سواد مورد توجه قرار گرفته و هدف اصلی که همان ریشه کنی بیسوادی است، دیده شده است .

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: حمایت همه جانبه این برنامه ها از طرف سازمان ها برای توسعه آموزش فراگیر اهمیت دارد ما نیز در صدد بی سوادی در زنان هستیم که دو سوم بی سوادان جهان را تشکیل می دهند؛ این در حالی است که یک درصد دارایی ها در اختیار زنان است و بیشتر درصد زنان بیسواد ساکن روستاها هستند .

وی با بیان اهمیت جنسیت و موضوع جغرافیا در نرخ باسوادی افزود: 75 درصد فعالیتهای سوادآموزی معطوف به زنان که 50 درصد آن مربوط به زنان روستا و عشایر است . معاونت امور زنان و خانواده در راستای بهبود وضعیت دختران بازمانده از تحصیل و رشد سواد طرح توانمندسازی مربیان عشایر با انعقاد تفاهم نامه ای انجام داده است و طی آن 400 مربی را با اولویت مناطق محروم اموزش داده است.

وی با اشاره به سوادآموزی 2 هزار زن بی سواد و کم سواد افزود: این سوادآموزی در استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد ، اردبیل و آذربایجان شرقی انجام شده است.

مولاوردی خاطرنشان کرد: کشورهایی که خشونت دارند از کاهش نرخ سوادآموزی جهانی برخوردارند برای سلامت مادران و کودکان سوادآموزی موثرترین ابزار است و سوادآموزی زنان بزرگسال از اولویت آموزشی مهمتر دیده می شود.

 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اشاره کرد: برخورداری سواد اولین شرط برقراری ارتباط در محیط های اجتماعی است و نقش خواندن و نوشتن برای توانمندسازی افراد بی سواد بسیار حیاتی است.

وی ادامه داد: برابری جنسیتی زنان با رویکرد عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه آموزش و پرورش مطرح شده است لذا توانمندسازی زنان باید در تمام شرایط جاری و ساری باشد.

آموزش 400 مربی عشایر با اولویت مناطق محروم

شهرداری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author