آموزش بيش از 700 هزار افغاني طي 30 سال گذشته

آموزش بيش از 700 هزار افغاني طي 30 سال گذشته

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان نهضت سواد آموزی، علي باقرزاده در نشست مشترك با محمد رحيمي، معاون سواد آموزی وزارت معارف افغانستان كه در ساختمان شماره يك سازمان برگزارشد،  با بيان اين ده سال پس از صدور فرمان تاسیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور توسط امام خمینی (ره)  ، سند جهانی آموزش برای همه (EFA) در دستور کار قرارگرفت، اظهاركرد: امام خمینی (ره) در پيام خود به مناسبت تاسيس سازمان نهضت سواد آموزي در كشور، با سواد شدن را مهمتر از مسکن و بهداشت عنوان مي كنند.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با اشاره به اين كه طي 30 سال گذشته بالغ بر700 هزار نفر از اتباع کشور افغانستان در ايران از برنامه های سوادآموزی استفاده كرده اند، تصريح كرد: نرخ باسوادی جمعیت افغانی در ايران را از 6 درصد به بیش از 62 درصد افزایش داده ایم .

وي با تاكيد بر اين كه در اوایل انقلاب ، بیشتر اتباع افغانستان در ایران باسواد و تحصیل کرده بودند ، خاطرنشان كرد: در سال های اخیر وضعیت سواد معکوس شده و اغلب مهاجرین اتباع افغانستان بی سواد و یا کم سواد هستند .

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با بيان اين كه خدمات جمهوری اسلامی ایران فقط منوط به سوادآموزی نمی شود، افزود: ايران در آموزش رسمی بالغ بر 300 هزار دانش آموز در مدارس كشور طي چند سال گذشته سازماندهی كرده است و در سال جاری هم حدود 430 هزار دانش آموز اتباع افغانستان در کلاس های درس مدارس ثبت نام شده اند.

باقرزاده به دیدار رئیس جمهور افغانستان با رهبر معظم انقلاب اشاره كرد و بيان كرد: مقام معظم رهبري (مدظله العالي) دستور دادند تا اتباع افغانی هماننداتباع ایرانی در مدارس ثبت نام شوند و هيئت دولت نيز ماه گذشته این موضوع را تصویب کرد و به عنوان یک مصوبه اجرایی ابلاغ شده است.

آموزش بيش از 700 هزار افغاني طي 30 سال گذشته

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان نهضت سواد آموزی، علي باقرزاده در نشست مشترك با محمد رحيمي، معاون سواد آموزی وزارت معارف افغانستان كه در ساختمان شماره يك سازمان برگزارشد،  با بيان اين ده سال پس از صدور فرمان تاسیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور توسط امام خمینی (ره)  ، سند جهانی آموزش برای همه (EFA) در دستور کار قرارگرفت، اظهاركرد: امام خمینی (ره) در پيام خود به مناسبت تاسيس سازمان نهضت سواد آموزي در كشور، با سواد شدن را مهمتر از مسکن و بهداشت عنوان مي كنند.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با اشاره به اين كه طي 30 سال گذشته بالغ بر700 هزار نفر از اتباع کشور افغانستان در ايران از برنامه های سوادآموزی استفاده كرده اند، تصريح كرد: نرخ باسوادی جمعیت افغانی در ايران را از 6 درصد به بیش از 62 درصد افزایش داده ایم .

وي با تاكيد بر اين كه در اوایل انقلاب ، بیشتر اتباع افغانستان در ایران باسواد و تحصیل کرده بودند ، خاطرنشان كرد: در سال های اخیر وضعیت سواد معکوس شده و اغلب مهاجرین اتباع افغانستان بی سواد و یا کم سواد هستند .

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با بيان اين كه خدمات جمهوری اسلامی ایران فقط منوط به سوادآموزی نمی شود، افزود: ايران در آموزش رسمی بالغ بر 300 هزار دانش آموز در مدارس كشور طي چند سال گذشته سازماندهی كرده است و در سال جاری هم حدود 430 هزار دانش آموز اتباع افغانستان در کلاس های درس مدارس ثبت نام شده اند.

باقرزاده به دیدار رئیس جمهور افغانستان با رهبر معظم انقلاب اشاره كرد و بيان كرد: مقام معظم رهبري (مدظله العالي) دستور دادند تا اتباع افغانی هماننداتباع ایرانی در مدارس ثبت نام شوند و هيئت دولت نيز ماه گذشته این موضوع را تصویب کرد و به عنوان یک مصوبه اجرایی ابلاغ شده است.

آموزش بيش از 700 هزار افغاني طي 30 سال گذشته

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author