آموزش از راه دور فرصت مغتنم آموزشی است

آموزش از راه دور فرصت مغتنم آموزشی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان هرمزگان ؛گودرز شاهمرادی درگردهمایی موسسان ، مدیران و کارشناسان مدارس آموزش از راه دور سراسراستان هرمزگان افزود: دو گروه دانش‌آموزان لازم‌التعلیم که امکان دسترسی به آموزشی را به هر نحوی  ندارند و همچنین افراد بزرگسال تحت پوشش مدارس آموزش‌ از راه دور به روش نیمه حضوری و غیرحضوری قرار دارند که تا سال 95 به طور میانگین سالانه 248 هزار و 730 نفر تحت پوشش این آموزش‌ها قرار گرفته‌اند .

وی گفت: این فرصت آموزشی برای دانش‌آموزان لازم‌التعلیم که دسترسی به مدرسه ندارند رایگان است و افراد بزرگسال باید برابر نرخ مصوب شهریه ثابت برای هشت واحد درسی 500 هزارريال و هر واحد درسی نیز بین 50 تا 110 هزار ريال پرداخت کنند که در مجموع رقمی بین یک میلیون و 500تا دو میلیون ريال است .

شاهمرادی با اشاره به فعالیت جشنواره قلم خاطر نشان کرد:این جشنواره درچهاربخش دانش‌آموزی، معلمان، خانواده و طرح ایده‌نگاربرگزار می شود تا با استفاده از ظرفیت ارزشمند مدارس آموزش از راه دور و مشارکت‌های بخش‌های داخلی آموزش و پرورش و بخش خصوصی توانمندی آموزش از راه دور تعریف کنیم و دانش‌آموزان بیشتری را تحت آموزش قرار دهیم.

آموزش از راه دور فرصت مغتنم آموزشی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان هرمزگان ؛گودرز شاهمرادی درگردهمایی موسسان ، مدیران و کارشناسان مدارس آموزش از راه دور سراسراستان هرمزگان افزود: دو گروه دانش‌آموزان لازم‌التعلیم که امکان دسترسی به آموزشی را به هر نحوی  ندارند و همچنین افراد بزرگسال تحت پوشش مدارس آموزش‌ از راه دور به روش نیمه حضوری و غیرحضوری قرار دارند که تا سال 95 به طور میانگین سالانه 248 هزار و 730 نفر تحت پوشش این آموزش‌ها قرار گرفته‌اند .

وی گفت: این فرصت آموزشی برای دانش‌آموزان لازم‌التعلیم که دسترسی به مدرسه ندارند رایگان است و افراد بزرگسال باید برابر نرخ مصوب شهریه ثابت برای هشت واحد درسی 500 هزارريال و هر واحد درسی نیز بین 50 تا 110 هزار ريال پرداخت کنند که در مجموع رقمی بین یک میلیون و 500تا دو میلیون ريال است .

شاهمرادی با اشاره به فعالیت جشنواره قلم خاطر نشان کرد:این جشنواره درچهاربخش دانش‌آموزی، معلمان، خانواده و طرح ایده‌نگاربرگزار می شود تا با استفاده از ظرفیت ارزشمند مدارس آموزش از راه دور و مشارکت‌های بخش‌های داخلی آموزش و پرورش و بخش خصوصی توانمندی آموزش از راه دور تعریف کنیم و دانش‌آموزان بیشتری را تحت آموزش قرار دهیم.

آموزش از راه دور فرصت مغتنم آموزشی است

فروش بک لینک
label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author