آغاز سال تحصيلي در آموزشگاه 6 كلاسه شهداي قورچي باشي شهرستان خمين

آغاز سال تحصيلي در آموزشگاه 6 كلاسه شهداي قورچي باشي شهرستان خمين

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان خمين،با حضور محمود زماني قمي استاندار مركزي و شهريار فولادوند مدير كل و جمعي از مسئولين استاني ، زنگ بازگشايي مدارس در آموزشگاه 6 كلاسه شهداي قورچي باشي شهرستان خمين نواخته شد . 

آغاز سال تحصيلي در آموزشگاه 6 كلاسه شهداي قورچي باشي شهرستان خمين

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان خمين،با حضور محمود زماني قمي استاندار مركزي و شهريار فولادوند مدير كل و جمعي از مسئولين استاني ، زنگ بازگشايي مدارس در آموزشگاه 6 كلاسه شهداي قورچي باشي شهرستان خمين نواخته شد . 

آغاز سال تحصيلي در آموزشگاه 6 كلاسه شهداي قورچي باشي شهرستان خمين

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author