تجمیع مدارس کم جمعیت شاهد و ایثارگر

تجمیع مدارس کم جمعیت شاهد و ایثارگر

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از پانا، محمد حسین کفراشی اظهار کرد: ما در سراسر کشور 292 مدرسه ایثارگر داریم که در آن ها 42 هزار دانش آموز در حال تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر 5 هزار از این دانش آموزان از خانواده های شهدا و جانباز هستند، خاطر نشان کرد: بقیه این دانش آموزان به صورت بسیج فعال در مدارس شاهد ثبت نام می کنند.

مدیرکل دفتر شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش افزود: برخی مدارس ایثارگری که تعدادشان کم است به دنبال تجمیع کردن آن ها با مدارس دیگر ایثارگرهستیم.

کفراشی با بیان اینکه این موضوع در دستور کار بوده و هست، اشاره کرد: اگر مدرسه ایثارگری از حد نرم خود پایین باشد در جهت ساماندهی آن ها و در راستای تقویت مدارس شاهد و ایثارگر این مدارس کم جمعیت را با مدارس دیگر شاهد و ایثارگر تجمیع می کنیم.

تجمیع مدارس کم جمعیت شاهد و ایثارگر

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از پانا، محمد حسین کفراشی اظهار کرد: ما در سراسر کشور 292 مدرسه ایثارگر داریم که در آن ها 42 هزار دانش آموز در حال تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر 5 هزار از این دانش آموزان از خانواده های شهدا و جانباز هستند، خاطر نشان کرد: بقیه این دانش آموزان به صورت بسیج فعال در مدارس شاهد ثبت نام می کنند.

مدیرکل دفتر شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش افزود: برخی مدارس ایثارگری که تعدادشان کم است به دنبال تجمیع کردن آن ها با مدارس دیگر ایثارگرهستیم.

کفراشی با بیان اینکه این موضوع در دستور کار بوده و هست، اشاره کرد: اگر مدرسه ایثارگری از حد نرم خود پایین باشد در جهت ساماندهی آن ها و در راستای تقویت مدارس شاهد و ایثارگر این مدارس کم جمعیت را با مدارس دیگر شاهد و ایثارگر تجمیع می کنیم.

تجمیع مدارس کم جمعیت شاهد و ایثارگر

دانلود تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author