آسوشیتدپرس: توافق «بوئینگ» با «ایران‌ایر» بر بنیان‌هایی لرزان استوار است
description

آسوشیتدپرس: توافق «بوئینگ» با «ایران‌ایر» بر بنیان‌هایی لرزان استوار است

آسوشیتدپرس: توافق «بوئینگ» با «ایران‌ایر» بر بنیان‌هایی لرزان استوار استرسانه آمریکایی نوشته توافق 25 میلیارد دلاری شرکت آمریکایی بوئینگ با …