33 مرکز آموزش و پرورش استثنایی در استان فعالیت دارد

33 مرکز آموزش و پرورش استثنایی در استان فعالیت دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان بوشهر؛ ناصر کرمی در نشست با مدیران مدارس استثنایی بوشهر اظهاركرد: حق برخورداری افراد با هر نوع توان و استعداد از حقوق اجتماعی مورد تاکید دین مبین اسلام است و عدم توجه به تعلیم و تربیت دانش آموزان استثنایی موجب زیان های اجتماعی و اقتصادی برای جامعه و هدر رفتن نیروی انسانی خواهد شد .

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تصريح كرد: آموزش و پرورش کودکان استثنایی پدیده نسبتا نوینی می باشد و ارزش کار معلمان در این بخش ستودنی است.

وي خاطرنشان كرد: در سال گذشته 1073 دانش آموز در مراکز آموزشی استثنايي استان به تحصیل مشغول بودند و پیش بینی می شود این تعداد در سال تحصیلی جدید رشد 6/7 درصدی داشته باشند.

كرمي افزود: اجرای سند تحول بنیادین، گسترش عدالت آموزشی و استمرار بخشیدن و تحقق سیاست های راهبردی وزارت آموزش و پرورش در دستور کار قرار دارد و با ساماندهی نیروی انسانی برای کیفیت بخشی به مراکز آموزشی استثنایی، برنامه ریزی خواهیم کرد.

33 مرکز آموزش و پرورش استثنایی در استان فعالیت دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان بوشهر؛ ناصر کرمی در نشست با مدیران مدارس استثنایی بوشهر اظهاركرد: حق برخورداری افراد با هر نوع توان و استعداد از حقوق اجتماعی مورد تاکید دین مبین اسلام است و عدم توجه به تعلیم و تربیت دانش آموزان استثنایی موجب زیان های اجتماعی و اقتصادی برای جامعه و هدر رفتن نیروی انسانی خواهد شد .

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تصريح كرد: آموزش و پرورش کودکان استثنایی پدیده نسبتا نوینی می باشد و ارزش کار معلمان در این بخش ستودنی است.

وي خاطرنشان كرد: در سال گذشته 1073 دانش آموز در مراکز آموزشی استثنايي استان به تحصیل مشغول بودند و پیش بینی می شود این تعداد در سال تحصیلی جدید رشد 6/7 درصدی داشته باشند.

كرمي افزود: اجرای سند تحول بنیادین، گسترش عدالت آموزشی و استمرار بخشیدن و تحقق سیاست های راهبردی وزارت آموزش و پرورش در دستور کار قرار دارد و با ساماندهی نیروی انسانی برای کیفیت بخشی به مراکز آموزشی استثنایی، برنامه ریزی خواهیم کرد.

33 مرکز آموزش و پرورش استثنایی در استان فعالیت دارد

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author