121 هزار و 480 نفر مسافر فرهنگی از استان دیدن کردند

121 هزار و 480 نفر مسافر فرهنگی از استان دیدن کردند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، احمد ناصری اظهاركرد: استان اردبیل با تجهیز 121 آموزشگاه به تعداد یک هزا رو 42 کلاس میزبان 36 هزار و 129 خانواده فرهنگی بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به اینکه پذیرش میهمانان فرهنگی از 25 خرداد شروع شده است تصریح کرد: خانواده های فرهنگی در قالب 383 هزا رو 823 نفر روز از استان های آذربایجان شرقی و غربی، تهران، کرج، گیلان و اصفهان می باشند که بیشترین مسافر از استان آذربایجان شرقی می باشد که در محل های اسکان ناحیه 2 پذیرش شده اند.

121 هزار و 480 نفر مسافر فرهنگی از استان دیدن کردند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، احمد ناصری اظهاركرد: استان اردبیل با تجهیز 121 آموزشگاه به تعداد یک هزا رو 42 کلاس میزبان 36 هزار و 129 خانواده فرهنگی بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به اینکه پذیرش میهمانان فرهنگی از 25 خرداد شروع شده است تصریح کرد: خانواده های فرهنگی در قالب 383 هزا رو 823 نفر روز از استان های آذربایجان شرقی و غربی، تهران، کرج، گیلان و اصفهان می باشند که بیشترین مسافر از استان آذربایجان شرقی می باشد که در محل های اسکان ناحیه 2 پذیرش شده اند.

121 هزار و 480 نفر مسافر فرهنگی از استان دیدن کردند

دانلود آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author