۹۱۵ خانواده فرهنگی در مدارس اردبیل اسکان یافتند

۹۱۵ خانواده فرهنگی در مدارس اردبیل اسکان یافتند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، احمد ناصری تصریح کرد: از ۲۵ خرداد تا ۱۴ تیر ماه بالغ بر ۹۱۵ خانواده شامل دو هزار و ۴۷۲ نفر در مدارس استان اسکان یافتند.

ناصری افزود: به عبارتی پنج هزار و ۲۸۳ نفر روز اسکان فرهنگیان در موج اول سفرها و حتی قبل از تعطیلات عید فطر به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه بیشترین مسافران فرهنگی از استان‌های آذربایجان غربی، تهران و اصفهان مهمان استان اردبیل هستند، اضافه کرد: روند مشابهی در تعطیلات نوروزی نیز مشاهده شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل به آماده‌سازی هزار و ۲۴ کلاس درس برای اسکان فرهنگیان اشاره کرد و افزود: کلاس‌ها در چهار گروه بر اساس امکاناتی که دارند امتیازبندی شده‌اند.

احمد ناصری افزود: ۱۲۱ مدرسه در ۱۹ ناحیه آموزشی آماده اسکان مسافران هستند و در این مدارس بر اساس میران امکانات اختصاصی در کلاس‌ها، ۸۲ کلاس ویژه، ۵۱۸ کلاس نوع الف، ۲۵۳ کلاس نوع ب و ۱۸۹ کلاس نوع ج تدارک دیده شده است.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان گفت:  اولویت اسکان در مدارس با فرهنگیان است و در طول سفرهای تابستانی ۴۳۰ نفر عوامل اجرایی در روند اسکان مسافران مشارکت دارند.

۹۱۵ خانواده فرهنگی در مدارس اردبیل اسکان یافتند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، احمد ناصری تصریح کرد: از ۲۵ خرداد تا ۱۴ تیر ماه بالغ بر ۹۱۵ خانواده شامل دو هزار و ۴۷۲ نفر در مدارس استان اسکان یافتند.

ناصری افزود: به عبارتی پنج هزار و ۲۸۳ نفر روز اسکان فرهنگیان در موج اول سفرها و حتی قبل از تعطیلات عید فطر به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه بیشترین مسافران فرهنگی از استان‌های آذربایجان غربی، تهران و اصفهان مهمان استان اردبیل هستند، اضافه کرد: روند مشابهی در تعطیلات نوروزی نیز مشاهده شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل به آماده‌سازی هزار و ۲۴ کلاس درس برای اسکان فرهنگیان اشاره کرد و افزود: کلاس‌ها در چهار گروه بر اساس امکاناتی که دارند امتیازبندی شده‌اند.

احمد ناصری افزود: ۱۲۱ مدرسه در ۱۹ ناحیه آموزشی آماده اسکان مسافران هستند و در این مدارس بر اساس میران امکانات اختصاصی در کلاس‌ها، ۸۲ کلاس ویژه، ۵۱۸ کلاس نوع الف، ۲۵۳ کلاس نوع ب و ۱۸۹ کلاس نوع ج تدارک دیده شده است.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان گفت:  اولویت اسکان در مدارس با فرهنگیان است و در طول سفرهای تابستانی ۴۳۰ نفر عوامل اجرایی در روند اسکان مسافران مشارکت دارند.

۹۱۵ خانواده فرهنگی در مدارس اردبیل اسکان یافتند

آپديت نود 32 روزانه

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author