کمک 400 میلیون ریالی خیرین به خرید کتاب کمک آموزشی مدارس

کمک 400 میلیون ریالی خیرین به خرید کتاب کمک آموزشی مدارس

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ، محمدرضاجهان اظهاركرد: با مساعدت و همت تعدادی از خیرین، کتاب های تست و کمک آموزشی به ارزش ریالی چهارصد میلیون ریال خریداری و جهت استفاده دانش آموزان مناطق محروم و روستایی در اختیار مدارس استان قرار گرفت.

مدیرکل آموزش وپرروش استان سمنان با توجه به نیاز دانش آموزان در مناطق محروم و روستایی به منابع آموزشی و نقش اثرگذار آن در سرنوشت تحصیلی آنان، ضمن تقدیر از حمایت های ارزشمند خیرین، از مدیران مدارس خواستند تا در اسرع وقت منابع کمک آموزشی را در اختیار دانش آموزان قرار دهند تا مورد استفاده آنان قرار گیرد.

وي تقویت و ترویج فرهنگ وقف در بین خیرین را بسیار حائز اهمیت دانست و از مسئولین و مدیران آموزش و پرورش شهرستان و مناطق خواست تا با جذب و جلب خیرین در جهت حمایت از دانش آموزان نیازمند اقدام و با بهره مندی از مشارکت مادی و معنوی آنان، ارتقاء آموزشی و پرورشی دانش آموزان در مناطق محروم و روستایی را فراهم آورند.

کمک 400 میلیون ریالی خیرین به خرید کتاب کمک آموزشی مدارس

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ، محمدرضاجهان اظهاركرد: با مساعدت و همت تعدادی از خیرین، کتاب های تست و کمک آموزشی به ارزش ریالی چهارصد میلیون ریال خریداری و جهت استفاده دانش آموزان مناطق محروم و روستایی در اختیار مدارس استان قرار گرفت.

مدیرکل آموزش وپرروش استان سمنان با توجه به نیاز دانش آموزان در مناطق محروم و روستایی به منابع آموزشی و نقش اثرگذار آن در سرنوشت تحصیلی آنان، ضمن تقدیر از حمایت های ارزشمند خیرین، از مدیران مدارس خواستند تا در اسرع وقت منابع کمک آموزشی را در اختیار دانش آموزان قرار دهند تا مورد استفاده آنان قرار گیرد.

وي تقویت و ترویج فرهنگ وقف در بین خیرین را بسیار حائز اهمیت دانست و از مسئولین و مدیران آموزش و پرورش شهرستان و مناطق خواست تا با جذب و جلب خیرین در جهت حمایت از دانش آموزان نیازمند اقدام و با بهره مندی از مشارکت مادی و معنوی آنان، ارتقاء آموزشی و پرورشی دانش آموزان در مناطق محروم و روستایی را فراهم آورند.

کمک 400 میلیون ریالی خیرین به خرید کتاب کمک آموزشی مدارس

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author