کلینتون از تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران حمایت کرد

کلینتون از تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران حمایت کرد
«هیلاری کلینتون» نامزد نهایی دموکرات‌های آمریکا برای انتخابات ریاست‌جمهوری امسال این کشور، از تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران حمایت کرد.

کلینتون از تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران حمایت کرد

«هیلاری کلینتون» نامزد نهایی دموکرات‌های آمریکا برای انتخابات ریاست‌جمهوری امسال این کشور، از تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران حمایت کرد.
کلینتون از تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران حمایت کرد

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author