کلنگ مدرسه 7 کلاسه استثنایی درشهرستان سمنان

کلنگ مدرسه 7 کلاسه استثنایی درشهرستان سمنان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان،به همت خیر محترم مدرسه ساز   محمدرضا موذن ، کلنگ احداث مدرسه استثنایی تلاش به زمین زده شد.

بر اساس اين گزارش، کنگ این مدرسه 7 کلاسه با 990 متر زیربنا و 1249  متر مربع محوطه وحدود طول 131 متر دیوار کشی به زمین زده شد.

گفتنی است؛برای این پروژه  ماشا الله موذن خیرمدرسه ساز  4 میلیارد ریال تعهد کرده است وکل اعتبار پیش بینی شده تا تکمیل پروژه 12 میلیارد اعتبار می باشد.

کلنگ مدرسه 7 کلاسه استثنایی درشهرستان سمنان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان،به همت خیر محترم مدرسه ساز   محمدرضا موذن ، کلنگ احداث مدرسه استثنایی تلاش به زمین زده شد.

بر اساس اين گزارش، کنگ این مدرسه 7 کلاسه با 990 متر زیربنا و 1249  متر مربع محوطه وحدود طول 131 متر دیوار کشی به زمین زده شد.

گفتنی است؛برای این پروژه  ماشا الله موذن خیرمدرسه ساز  4 میلیارد ریال تعهد کرده است وکل اعتبار پیش بینی شده تا تکمیل پروژه 12 میلیارد اعتبار می باشد.

کلنگ مدرسه 7 کلاسه استثنایی درشهرستان سمنان

افق

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author