کلنگ زنی سه باب مدرسه خیر ساز در شهرستان کوهرنگ

کلنگ زنی سه باب مدرسه خیر ساز در شهرستان کوهرنگ

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری ،”بهروز امیدی “اظهار كرد :کلنگ سه باب مدرسه خیری درروستاهای نیاکان, کوی شهید بهشتی ومالک آباد بخش صمصامی شهرستان کوهرنگ با مشارکت  خیرین نیک اندیش به زمین زده شد.

امیدی افزود: دبستان 3کلاسه کوی شهید بهشتی، دبستان 2کلاسه نیاکان وودبستان 1کلاسه مالک آباد جمعا با زیر بنای 450متر مربع و  با اعتبا ری بالغ بر 4 میلیارد و500میلیون ریال با همت خیرین مدرسه ساز ساخته می شود.

کلنگ زنی سه باب مدرسه خیر ساز در شهرستان کوهرنگ

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری ،”بهروز امیدی “اظهار كرد :کلنگ سه باب مدرسه خیری درروستاهای نیاکان, کوی شهید بهشتی ومالک آباد بخش صمصامی شهرستان کوهرنگ با مشارکت  خیرین نیک اندیش به زمین زده شد.

امیدی افزود: دبستان 3کلاسه کوی شهید بهشتی، دبستان 2کلاسه نیاکان وودبستان 1کلاسه مالک آباد جمعا با زیر بنای 450متر مربع و  با اعتبا ری بالغ بر 4 میلیارد و500میلیون ریال با همت خیرین مدرسه ساز ساخته می شود.

کلنگ زنی سه باب مدرسه خیر ساز در شهرستان کوهرنگ

کانون نماز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author