کلنگ دو باب نمازخانه خیر ساز در شهرستان ساوه به زمین زده شد

کلنگ دو باب نمازخانه خیر ساز در شهرستان ساوه به زمین زده شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان مرکزی، سالن اجتماعات و نمازخانه دبستان شاهد شهید پیرونظردر زمینی به مساحت 322 متر مربع با هزینه اي بالغ بر 2میلیارد و 800 میلیون ریال احداث خواهد شد که مبلغ 500 میلیون ریال هم چنین احداث نمازخانه دبیرستان مریم جراحی زاده نیز در زمینی به مساحت 165 متر مربع و هزینه 900میلیون ریال با مشارکت 500 میلیون ریالی توسط خیر محترم دکتر علی جراحی زاده ساخته خواهد شد.

گفتني است؛ امسال بالغ بر 80 ميليارد ريال تعهد خيرين در زمينه ساخت، تعمير و تجهيز مدارس در سطح شهرستان ساوه جذب شده است.

کلنگ دو باب نمازخانه خیر ساز در شهرستان ساوه به زمین زده شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان مرکزی، سالن اجتماعات و نمازخانه دبستان شاهد شهید پیرونظردر زمینی به مساحت 322 متر مربع با هزینه اي بالغ بر 2میلیارد و 800 میلیون ریال احداث خواهد شد که مبلغ 500 میلیون ریال هم چنین احداث نمازخانه دبیرستان مریم جراحی زاده نیز در زمینی به مساحت 165 متر مربع و هزینه 900میلیون ریال با مشارکت 500 میلیون ریالی توسط خیر محترم دکتر علی جراحی زاده ساخته خواهد شد.

گفتني است؛ امسال بالغ بر 80 ميليارد ريال تعهد خيرين در زمينه ساخت، تعمير و تجهيز مدارس در سطح شهرستان ساوه جذب شده است.

کلنگ دو باب نمازخانه خیر ساز در شهرستان ساوه به زمین زده شد

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author