کلنگ دبستان 12 کلاسه وحدت روستای سرجوئیه در شهرستان رودان به زمین زده شد

کلنگ دبستان 12 کلاسه وحدت روستای سرجوئیه در شهرستان رودان به زمین زده شد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان هرمزگان، دبستان 12 کلاسه شهرستان رودان در سه طبقه و در زمینی به مساحت 4 هزار مترمربع و با زیر بنای یک هزار و 360 متر شامل؛ ساختمان آموزشی،  سرویس های بهداشتی، بوفه و ساختمان اداری و همچنین 280 متر دیوار کشی طی مدت یک سال به بهره برداری می رسد.

بر اساس اين گزارش؛ اعتبار ساخت این پروژه 17 میلیارد و 500 میلیون ریال می باشد که به صورت مشارکتی توسط بنیاد برکت و اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان هزینه خواهد شد و تجهیز مدرسه نیز به عهده اداره کل آموزش و پرورش استان می باشد.

کلنگ دبستان 12 کلاسه وحدت روستای سرجوئیه در شهرستان رودان به زمین زده شد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان هرمزگان، دبستان 12 کلاسه شهرستان رودان در سه طبقه و در زمینی به مساحت 4 هزار مترمربع و با زیر بنای یک هزار و 360 متر شامل؛ ساختمان آموزشی،  سرویس های بهداشتی، بوفه و ساختمان اداری و همچنین 280 متر دیوار کشی طی مدت یک سال به بهره برداری می رسد.

بر اساس اين گزارش؛ اعتبار ساخت این پروژه 17 میلیارد و 500 میلیون ریال می باشد که به صورت مشارکتی توسط بنیاد برکت و اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان هزینه خواهد شد و تجهیز مدرسه نیز به عهده اداره کل آموزش و پرورش استان می باشد.

کلنگ دبستان 12 کلاسه وحدت روستای سرجوئیه در شهرستان رودان به زمین زده شد

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author