کسب 5 رتبه برتر کشوری توسط هنر جویان استان

کسب 5 رتبه برتر کشوری توسط هنر جویان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان؛محمدرضا جهان اظهار كرد: درهفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی شاخه فنی و حرفه ای که به میزبانی استان سمنان برگزار گردید196 نفر هنرجو با 186 اثر به رقابت پرداختند.

وی افزود:در مجموع 42 نفر رتبه اول، 46 نفر رتبه دوم، 43 نفر رتبه سوم را کسب نمودند و 37 اثر نیز قابل تقدیر شناخته شد، 5 نفر از هنرجویان استان سمنان رتبه های اول تا چهارم جشنواره را کسب نمودند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان تصریح کرد:نیلوفر سعیدی رتبه اول رشته صنایع دستی از هنرستان هفتم تیر شاهرود،الهه خراسانی نژاد رتبه دوم رشته صنایع دستی از هنرستان هفتم تیر شاهرود،زهرا شیرکوند رتبه دوم رشته چاپ دستی از هنرستان فامیلی سمنان،پرنیا سادات مهدی نژاد کرانی رتبه دوم های برتر این جشنواره شدند.

محمدرضا جهان خاطرنشان کرد: اجرای مناسب و مطلوب این برنامه را برگ زرین دیگر از افتخارات استان و ارتقاء عملکردی هنرجویان استان حاصل تلاش فراوان مدیران هنرستان ها و هنرآموزان می باشد.

کسب 5 رتبه برتر کشوری توسط هنر جویان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان؛محمدرضا جهان اظهار كرد: درهفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی شاخه فنی و حرفه ای که به میزبانی استان سمنان برگزار گردید196 نفر هنرجو با 186 اثر به رقابت پرداختند.

وی افزود:در مجموع 42 نفر رتبه اول، 46 نفر رتبه دوم، 43 نفر رتبه سوم را کسب نمودند و 37 اثر نیز قابل تقدیر شناخته شد، 5 نفر از هنرجویان استان سمنان رتبه های اول تا چهارم جشنواره را کسب نمودند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان تصریح کرد:نیلوفر سعیدی رتبه اول رشته صنایع دستی از هنرستان هفتم تیر شاهرود،الهه خراسانی نژاد رتبه دوم رشته صنایع دستی از هنرستان هفتم تیر شاهرود،زهرا شیرکوند رتبه دوم رشته چاپ دستی از هنرستان فامیلی سمنان،پرنیا سادات مهدی نژاد کرانی رتبه دوم های برتر این جشنواره شدند.

محمدرضا جهان خاطرنشان کرد: اجرای مناسب و مطلوب این برنامه را برگ زرین دیگر از افتخارات استان و ارتقاء عملکردی هنرجویان استان حاصل تلاش فراوان مدیران هنرستان ها و هنرآموزان می باشد.

کسب 5 رتبه برتر کشوری توسط هنر جویان استان

خرید بک لینک رنک 6

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author