کسب 2 رتبه ی برتر کشوري در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

کسب 2 رتبه ی برتر کشوري در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از خراسان شمالی ، براتعلی حاتمی گفت: امسال با حضور فعال فرهنگيان استان شاهد شرکت 4 هزار و848 اثر در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی بودیم که 150 اثر به مرحله کشوری راه یافت و از این میان 12 اثر استان به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد و دو اثر حائز کسب رتبه شدند.

وی ادامه داد: ام البنین خراسانی از شهرستان بجنورد، رتبه دوم کشوری جشنواره تولید محتوای الکترونیکی در بخش نرم افزارهای درس تربیت بدنی و سلامت و ابوالفضل اسدی دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی، رتبه ی سوم در بخش درس افزار را کسب کرده اند.

حاتمی ادامه داد: درس افزار احسان عباسی، مجید نیازی، رضا ایوبی و احسان شفیع آبادی به صورت مشترک، مجید فرهادی، میلاد بیچرانلو و رضا جوان به صورت مشترک، در بخش دانشجو معلمان حائز رتبه برگزیده شدند.

وی افزود: همچنین منصور پاینده و معصومه ارغیانی از شهرستان اسفراین، آزاده نورایی و رضا حمیدی از شهرستان رازو جرگلان، مهناز نیستانی و  زهرا ضیغم از شهرستان بجنورد، نیز به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.

کسب 2 رتبه ی برتر کشوري در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از خراسان شمالی ، براتعلی حاتمی گفت: امسال با حضور فعال فرهنگيان استان شاهد شرکت 4 هزار و848 اثر در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی بودیم که 150 اثر به مرحله کشوری راه یافت و از این میان 12 اثر استان به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد و دو اثر حائز کسب رتبه شدند.

وی ادامه داد: ام البنین خراسانی از شهرستان بجنورد، رتبه دوم کشوری جشنواره تولید محتوای الکترونیکی در بخش نرم افزارهای درس تربیت بدنی و سلامت و ابوالفضل اسدی دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی، رتبه ی سوم در بخش درس افزار را کسب کرده اند.

حاتمی ادامه داد: درس افزار احسان عباسی، مجید نیازی، رضا ایوبی و احسان شفیع آبادی به صورت مشترک، مجید فرهادی، میلاد بیچرانلو و رضا جوان به صورت مشترک، در بخش دانشجو معلمان حائز رتبه برگزیده شدند.

وی افزود: همچنین منصور پاینده و معصومه ارغیانی از شهرستان اسفراین، آزاده نورایی و رضا حمیدی از شهرستان رازو جرگلان، مهناز نیستانی و  زهرا ضیغم از شهرستان بجنورد، نیز به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.

کسب 2 رتبه ی برتر کشوري در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

شبکه خانگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author