کسب سه رتبه برتر کشوری گروه های آموزشی هنرهای تجسمی و نمایشی استان در سال تحصیلی 95-94

کسب سه رتبه برتر کشوری گروه های آموزشی هنرهای تجسمی و نمایشی استان در سال تحصیلی 95-94

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان کردستان، رشید قربانی اظهاركرد: دبیرخانه راهبری کشوری هنرهای تجسمی و نمایشی مستقر در استان چهارمحال و بختیاری، نتایج ارزیابی عملکرد سالانه سر گروه های هنری سراسر کشور و رتبه بندی گروه های آموزشی هنر سال تحصیلی 95-94 در رشته های تحت پوشش را بر اساس معیارهای ارزیابی برنامه عملیاتی، ارائه مستندات لازم، رعایت زمانبندی و تهیه و تنظیم گزارش اعلام کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان بر اساس اعلام دبیرخانه راهبری کشوری هنر، جمشید محمدی در رشته انیمیشن – نگارگری با کسب 100 امتیاز، آلاله بدخشان در رشته گرافیک – عکاسی دیجیتال با کسب 97 امتیاز و ئاسو حسنی در رشته چهره سازی گرافیک رایانه با کسب 96 امتیاز رتبه های برتر کشوری را به دست آوردند.

وی، از دست اندرکاران امر خواست شرایط ورود نیروهای خلاق، توانمند و مسلط به تکنولوژی و فناوری را به گروه های آموزشی رشته های هنرهای تجسمی و نمایشی شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش فراهم گردد.

کسب سه رتبه برتر کشوری گروه های آموزشی هنرهای تجسمی و نمایشی استان در سال تحصیلی 95-94

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان کردستان، رشید قربانی اظهاركرد: دبیرخانه راهبری کشوری هنرهای تجسمی و نمایشی مستقر در استان چهارمحال و بختیاری، نتایج ارزیابی عملکرد سالانه سر گروه های هنری سراسر کشور و رتبه بندی گروه های آموزشی هنر سال تحصیلی 95-94 در رشته های تحت پوشش را بر اساس معیارهای ارزیابی برنامه عملیاتی، ارائه مستندات لازم، رعایت زمانبندی و تهیه و تنظیم گزارش اعلام کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان بر اساس اعلام دبیرخانه راهبری کشوری هنر، جمشید محمدی در رشته انیمیشن – نگارگری با کسب 100 امتیاز، آلاله بدخشان در رشته گرافیک – عکاسی دیجیتال با کسب 97 امتیاز و ئاسو حسنی در رشته چهره سازی گرافیک رایانه با کسب 96 امتیاز رتبه های برتر کشوری را به دست آوردند.

وی، از دست اندرکاران امر خواست شرایط ورود نیروهای خلاق، توانمند و مسلط به تکنولوژی و فناوری را به گروه های آموزشی رشته های هنرهای تجسمی و نمایشی شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش فراهم گردد.

کسب سه رتبه برتر کشوری گروه های آموزشی هنرهای تجسمی و نمایشی استان در سال تحصیلی 95-94

خرید بک لینک

تکست آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author