کسب رتبه نخست مسابقات علمی عملی کشور توسط هنرجوی طبسی

کسب رتبه نخست مسابقات علمی عملی کشور توسط هنرجوی طبسی

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خراسان جنوبی، عباس لامعی اظهار کرد: در این دوره از مسابقات تعداد 227 هنرجو از هنرستان های فنی و حرفه ای سراسر کشور، در سه زمینه ی صنعت، خدمات و کشاورزی و در 37 رشته باهم به رقابت پرداختند.

وی با بیان این که تعداد 111نفر عناوین اول تا سوم رشته های مختلف سیزدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی و حرفه ای کشور را کسب کردند، تصریح کرد: صادق اسماعیلی هنر جوی رشته معدن هنرستان امام خمینی (ره) شهرستان طبس موفق به کسب رتبه نخست این رشته شد.

کسب رتبه نخست مسابقات علمی عملی کشور توسط هنرجوی طبسی

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خراسان جنوبی، عباس لامعی اظهار کرد: در این دوره از مسابقات تعداد 227 هنرجو از هنرستان های فنی و حرفه ای سراسر کشور، در سه زمینه ی صنعت، خدمات و کشاورزی و در 37 رشته باهم به رقابت پرداختند.

وی با بیان این که تعداد 111نفر عناوین اول تا سوم رشته های مختلف سیزدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی و حرفه ای کشور را کسب کردند، تصریح کرد: صادق اسماعیلی هنر جوی رشته معدن هنرستان امام خمینی (ره) شهرستان طبس موفق به کسب رتبه نخست این رشته شد.

کسب رتبه نخست مسابقات علمی عملی کشور توسط هنرجوی طبسی

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author