کسب رتبه برتراستان در بحث صیانت از حقوق شهروندی

کسب رتبه برتراستان در بحث صیانت از حقوق شهروندی

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از خراسان جنوبی، عباس لامعی صبح امروز با اعلام این خبر اظهار کرد: آموزش و پرورش خراسان جنوبی در بحث برنامه های 10 گانه عفاف و حجاب نیز 77و67صدم درصدي امتیاز را کسب کرد.

وی، مستند سازی و ارائه گزارش به موقع، برگزاری 14 دوره آموزشی، همایش و مسابقه برای خانواده کارکنان را از نقاط قوت ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و صیانت از حقوق شهروندی آموزش و پرورش خراسان جنوبی برشمرد.

لامعی خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش خراسان جنوبی 3 سال متوالی به عنوان دستگاه برتر در بحث حقوق شهروندی دست یافته است.

کسب رتبه برتراستان در بحث صیانت از حقوق شهروندی

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از خراسان جنوبی، عباس لامعی صبح امروز با اعلام این خبر اظهار کرد: آموزش و پرورش خراسان جنوبی در بحث برنامه های 10 گانه عفاف و حجاب نیز 77و67صدم درصدي امتیاز را کسب کرد.

وی، مستند سازی و ارائه گزارش به موقع، برگزاری 14 دوره آموزشی، همایش و مسابقه برای خانواده کارکنان را از نقاط قوت ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و صیانت از حقوق شهروندی آموزش و پرورش خراسان جنوبی برشمرد.

لامعی خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش خراسان جنوبی 3 سال متوالی به عنوان دستگاه برتر در بحث حقوق شهروندی دست یافته است.

کسب رتبه برتراستان در بحث صیانت از حقوق شهروندی

شبکه خانگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author