کسب رتبه اول فارس در جشنواره کشوری راهبردهای یاددهی و یادگیری

کسب رتبه اول فارس در جشنواره کشوری راهبردهای یاددهی و یادگیری

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان  فارس، حميدرضاآذري گفت :برای توانمند سازی و حرفه ای نمودن معلمان نیازمند بهره گیری از مدل های مختلفی هستیم که در میان مدل های انبوه ، ” درس پژوهی ” بهسازی معلمان را از حیث عمل و یادگیری تحت پوشش قرار می دهد .

مديركل آموزش ‌و ‌پرورش استان  فارس  افزود: دروس هدف در این جشنواره ، قرآن ، فرهنگ و هنر ، ادبیات، زبان انگلیسی  پایه هفتم و آمادگی دفاعی پایه نهم  بود که استان فارس با  اخذ چهار  رتبه کشوری رتبه  اول  را کسب کرد .

کسب رتبه اول فارس در جشنواره کشوری راهبردهای یاددهی و یادگیری

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان  فارس، حميدرضاآذري گفت :برای توانمند سازی و حرفه ای نمودن معلمان نیازمند بهره گیری از مدل های مختلفی هستیم که در میان مدل های انبوه ، ” درس پژوهی ” بهسازی معلمان را از حیث عمل و یادگیری تحت پوشش قرار می دهد .

مديركل آموزش ‌و ‌پرورش استان  فارس  افزود: دروس هدف در این جشنواره ، قرآن ، فرهنگ و هنر ، ادبیات، زبان انگلیسی  پایه هفتم و آمادگی دفاعی پایه نهم  بود که استان فارس با  اخذ چهار  رتبه کشوری رتبه  اول  را کسب کرد .

کسب رتبه اول فارس در جشنواره کشوری راهبردهای یاددهی و یادگیری

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author