کسب دو مقام نائب قهرمانی و مقام سوم در مسابقات کشوری کاراته

کسب دو مقام نائب قهرمانی و مقام سوم در مسابقات کشوری کاراته

به گزارش مركزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان سمنان، دانش آموزان زهرا نوری 8 ساله در پایه دوم و فاطمه زهرا بینش 11 ساله در پایه چهارم، به ترتیب مقام های دوم و سوم کشوری را در این مسابقات کسب کردند.

زهرا نوری فعالیت های ورزشی را از سن 7 سالگی شروع کرده و در همین سن توانست مقام های دوم و سوم کشوری را در مسابقات کسب کند و حکم کمربند قهوه ای را دارد.

فاطمه زهرا بینش نیز فعالیت های ورزشی در رشته کاراته را از سن 10 سالگی و ایشان حائز رتبه سوم کشوری در این مسابقات شده و حکم کمربند زرد در رشته کاراته را داراست

کسب دو مقام نائب قهرمانی و مقام سوم در مسابقات کشوری کاراته

به گزارش مركزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان سمنان، دانش آموزان زهرا نوری 8 ساله در پایه دوم و فاطمه زهرا بینش 11 ساله در پایه چهارم، به ترتیب مقام های دوم و سوم کشوری را در این مسابقات کسب کردند.

زهرا نوری فعالیت های ورزشی را از سن 7 سالگی شروع کرده و در همین سن توانست مقام های دوم و سوم کشوری را در مسابقات کسب کند و حکم کمربند قهوه ای را دارد.

فاطمه زهرا بینش نیز فعالیت های ورزشی در رشته کاراته را از سن 10 سالگی و ایشان حائز رتبه سوم کشوری در این مسابقات شده و حکم کمربند زرد در رشته کاراته را داراست

کسب دو مقام نائب قهرمانی و مقام سوم در مسابقات کشوری کاراته

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author