کاهش 15 درصد تخلفات اداري درآموزش و پرورش

کاهش 15 درصد تخلفات اداري درآموزش و پرورش

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان فارس ، علی نقی حصنی در جمع روسا و معاونین امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش سراسر کشور در شیراز، اظهاركرد : بر اساس تعلیم اسلامی ، عدالت محوری ، مسئولیت پذیری ،خیر خواهی و مهربانی با مردم ، بخشندگی و ساده زیستی از جمله خصلت های کارگزاران  جامعه اسلامی است.

وی دانش افزایی ، امید بخشی ، در دسترس مردم بودن، تهذیب نفس ، حفظ اسرار مردم، چشم پوشی از خطاها ، محبت به مردم ، حراست از مرزها،گزینش صالحان برای مسئولیت ها  و حمایت از محرومان را  از وظایف این گروه عنوان کرد، تصريح كرد : اگر امور اداری و تشکیلات، ماموریت خود را به نحو مطلوب انجام دهد ، در پیشگیری از بروز تخلف و سالم سازی محیط ادارات بسیار موثر خواهند بود.

مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش لازمه تقویت این حوزه کاری را  برگزاری نشست های تخصصی در این زمینه برای همکاران در سطح مناطق و شهرستان ها عنوان کرد، افزود: در سال 94 و  بر اساس آمار موجود آموزش و پرورش شاهد کاهش  15 درصدی  تخلف بود  که بیشترین کاهش در بین همه نهادهای دولتی می باشد.

حصنی با تاکید بر اینکه ” هر چه از بروز تخلف پیشگیری شود ، در سالم سازی محیط اداری موثر خواهد بود” خاطرنشان كرد: برای تسریع در روند کاهش تخلفات اداری درآموزش و پرورش ،تاکید ما آموزش همکاران آموزشی و اداری مناطق و شهرستان ها و به ویژه مدیران واحد های آموزشی  است که این مهم هم اکنون در حال اجرا می باشد.

وي افزود : بر اساس آمار سازمان مدیریت در سال 93 ، آمار تعداد متخلفین در آموزش و پرورش نسبت به جمعیت آماری ،حدود 36 صدم درصد بوده که این عدد در سال  94 به 32 صدم درصد کاهش یافته است که نشان از روند سلامت در آموزش و پرورش است.

مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش لازمه کاهش  سطح بروز تخلف در آموزش و پرورش  را آموزش و ارتقاء سطح آگاهی های عمومی برای همکاران دانست.

کاهش 15 درصد تخلفات اداري درآموزش و پرورش

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان فارس ، علی نقی حصنی در جمع روسا و معاونین امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش سراسر کشور در شیراز، اظهاركرد : بر اساس تعلیم اسلامی ، عدالت محوری ، مسئولیت پذیری ،خیر خواهی و مهربانی با مردم ، بخشندگی و ساده زیستی از جمله خصلت های کارگزاران  جامعه اسلامی است.

وی دانش افزایی ، امید بخشی ، در دسترس مردم بودن، تهذیب نفس ، حفظ اسرار مردم، چشم پوشی از خطاها ، محبت به مردم ، حراست از مرزها،گزینش صالحان برای مسئولیت ها  و حمایت از محرومان را  از وظایف این گروه عنوان کرد، تصريح كرد : اگر امور اداری و تشکیلات، ماموریت خود را به نحو مطلوب انجام دهد ، در پیشگیری از بروز تخلف و سالم سازی محیط ادارات بسیار موثر خواهند بود.

مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش لازمه تقویت این حوزه کاری را  برگزاری نشست های تخصصی در این زمینه برای همکاران در سطح مناطق و شهرستان ها عنوان کرد، افزود: در سال 94 و  بر اساس آمار موجود آموزش و پرورش شاهد کاهش  15 درصدی  تخلف بود  که بیشترین کاهش در بین همه نهادهای دولتی می باشد.

حصنی با تاکید بر اینکه ” هر چه از بروز تخلف پیشگیری شود ، در سالم سازی محیط اداری موثر خواهد بود” خاطرنشان كرد: برای تسریع در روند کاهش تخلفات اداری درآموزش و پرورش ،تاکید ما آموزش همکاران آموزشی و اداری مناطق و شهرستان ها و به ویژه مدیران واحد های آموزشی  است که این مهم هم اکنون در حال اجرا می باشد.

وي افزود : بر اساس آمار سازمان مدیریت در سال 93 ، آمار تعداد متخلفین در آموزش و پرورش نسبت به جمعیت آماری ،حدود 36 صدم درصد بوده که این عدد در سال  94 به 32 صدم درصد کاهش یافته است که نشان از روند سلامت در آموزش و پرورش است.

مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش لازمه کاهش  سطح بروز تخلف در آموزش و پرورش  را آموزش و ارتقاء سطح آگاهی های عمومی برای همکاران دانست.

کاهش 15 درصد تخلفات اداري درآموزش و پرورش

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author