پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت درگرو بهره گیری از تمام ظرفیت ها

پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت درگرو بهره گیری از تمام ظرفیت ها

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، مصطفی خزاعی در آیین تکریم و معارفه مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان با بیان این که در مدیریت باید نگاه سخت افزاری و نرم افزاری داشت، اظهار کرد: دکترفولادوند برای تغییر نگرش در آموزش و پرورش و توجه بیشتر مسوولان به این دستگاه مهم تلاش بسیاری انجام داد.

وی با بیان این که در هر شرایط سختی برای خدمت در نظام اسلامی به عنوان یک سرباز آماده هستم، تصریح کرد: تاکنون برای کسب مسوولیت و مدیریتی تکدی گری نکرده ام و با هیچ کسی برای کسب مدیریت تماس نگرفته ام.

خزاعی افزود: خود را برای قبول مسوولیت سخت آماده کرده ام و دنبال تعامل با همکاران و همه مجموعه های استان هستم.

وی با بیان این که افراط و تفریط  وتأخیر و تعجیل در تصمیم گیری ها آسیب زا هستند،  گفت: مرز تعامل و تداخل متفاوت است و حاضر نیستم مسئولیتی را بپذیرم که اختیارش با من نیست.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان با  تأکید بر لزوم تدبیر و عقلانیت در تصمیم گیری ها، گفت: تدبیر و عقلانیت با مشورت کردن و استفاده از نظرات صاحب نظران محقق می شود.

پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت درگرو بهره گیری از تمام ظرفیت ها

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، مصطفی خزاعی در آیین تکریم و معارفه مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان با بیان این که در مدیریت باید نگاه سخت افزاری و نرم افزاری داشت، اظهار کرد: دکترفولادوند برای تغییر نگرش در آموزش و پرورش و توجه بیشتر مسوولان به این دستگاه مهم تلاش بسیاری انجام داد.

وی با بیان این که در هر شرایط سختی برای خدمت در نظام اسلامی به عنوان یک سرباز آماده هستم، تصریح کرد: تاکنون برای کسب مسوولیت و مدیریتی تکدی گری نکرده ام و با هیچ کسی برای کسب مدیریت تماس نگرفته ام.

خزاعی افزود: خود را برای قبول مسوولیت سخت آماده کرده ام و دنبال تعامل با همکاران و همه مجموعه های استان هستم.

وی با بیان این که افراط و تفریط  وتأخیر و تعجیل در تصمیم گیری ها آسیب زا هستند،  گفت: مرز تعامل و تداخل متفاوت است و حاضر نیستم مسئولیتی را بپذیرم که اختیارش با من نیست.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان با  تأکید بر لزوم تدبیر و عقلانیت در تصمیم گیری ها، گفت: تدبیر و عقلانیت با مشورت کردن و استفاده از نظرات صاحب نظران محقق می شود.

پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت درگرو بهره گیری از تمام ظرفیت ها

خرید بک لینک رنک 1

ترانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author