پیروزی یاران رونالدو مقابل یاران مودریچ/پرتغال باتجربه و زیرکی بر کرواسی غلبه کرد

پیروزی یاران رونالدو مقابل یاران مودریچ/پرتغال باتجربه و زیرکی بر کرواسی غلبه کرد
تیم فوتبال پرتغال با استفاده از تجربه بازیکنان خود موفق شد کرواسی را در دقایق پایانی دوئلی ۱۲۰ دقیقه‌ای شکست داده و راهی پیکار مرحله یک چهارم نهایی شود.

پیروزی یاران رونالدو مقابل یاران مودریچ/پرتغال باتجربه و زیرکی بر کرواسی غلبه کرد

تیم فوتبال پرتغال با استفاده از تجربه بازیکنان خود موفق شد کرواسی را در دقایق پایانی دوئلی ۱۲۰ دقیقه‌ای شکست داده و راهی پیکار مرحله یک چهارم نهایی شود.
پیروزی یاران رونالدو مقابل یاران مودریچ/پرتغال باتجربه و زیرکی بر کرواسی غلبه کرد

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author