پيشگيري مبتني برآموزش راه اصلي مقابله با آسيب هاي اجتماعي است

پيشگيري مبتني برآموزش راه اصلي مقابله با آسيب هاي اجتماعي است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مركزي، شهریار فولادوند در اولین جلسه کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سال تحصیلی96-1395، اظهار كرد:  باید تعریف مشخص و نظام مندی از سطح انتظارات از آموزش و پرورش صورت گیرد تا هم متولیان این نهاد و هم دیگران فراتر از آن انتظاری نداشته باشند.

وی ابراز كرد: وظیفه آموزش و پرورش در این حوزه آموزش پیشگیری اولیه است اما باید توجه داشت پیشگیری مبتنی بر آموزش یکی از ابعاد اصلی پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی در جامعه است و اگر پیشگیری را صرفا در  مقوله ی آموزش خلاصه کنیم نمی توان چندان به موفقیت آن امید داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: با نهادینه كردن این آموزش ها و تقویت فرهنگ خود مراقبتی در دانش آموزان، آن ها را برای ورود به عرصه اجتماع و زندگی و نیز مواجهه با عوامل مخاطره آمیز آماده کرده ایم.

پيشگيري مبتني برآموزش راه اصلي مقابله با آسيب هاي اجتماعي است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مركزي، شهریار فولادوند در اولین جلسه کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سال تحصیلی96-1395، اظهار كرد:  باید تعریف مشخص و نظام مندی از سطح انتظارات از آموزش و پرورش صورت گیرد تا هم متولیان این نهاد و هم دیگران فراتر از آن انتظاری نداشته باشند.

وی ابراز كرد: وظیفه آموزش و پرورش در این حوزه آموزش پیشگیری اولیه است اما باید توجه داشت پیشگیری مبتنی بر آموزش یکی از ابعاد اصلی پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی در جامعه است و اگر پیشگیری را صرفا در  مقوله ی آموزش خلاصه کنیم نمی توان چندان به موفقیت آن امید داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: با نهادینه كردن این آموزش ها و تقویت فرهنگ خود مراقبتی در دانش آموزان، آن ها را برای ورود به عرصه اجتماع و زندگی و نیز مواجهه با عوامل مخاطره آمیز آماده کرده ایم.

پيشگيري مبتني برآموزش راه اصلي مقابله با آسيب هاي اجتماعي است

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author