پوشش حدود 29هزار دانش آموز استان در طرح شهاب

پوشش حدود 29هزار دانش آموز استان در طرح شهاب

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان،  مصطفی خزاعی گفت: طرح شهاب سال تحصیلی گذشته برای 12هزار و 243 دانش‌آموز اجرا شده بود  که امسال 28هزار 909 دانش‌آموز در قالب این طرح استعدادیابی می شوند.

خزاعی افزود: این طرح علاوه بر نواحی 1و2 همدان در شهرستان‌های ملایر، اسدآباد، تویسرکان و نهاوند اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: 16هزار و 675  دانش‌آموز پایه‌ی چهارم، 8هزار و374 دانش‌آموز پایه‌ی پنجم و3 هزار و860 دانش‌آموز پایه‌ی ششم استان تحت پوشش طرح شهاب قرارگرفته‌ اند.

پوشش حدود 29هزار دانش آموز استان در طرح شهاب

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان،  مصطفی خزاعی گفت: طرح شهاب سال تحصیلی گذشته برای 12هزار و 243 دانش‌آموز اجرا شده بود  که امسال 28هزار 909 دانش‌آموز در قالب این طرح استعدادیابی می شوند.

خزاعی افزود: این طرح علاوه بر نواحی 1و2 همدان در شهرستان‌های ملایر، اسدآباد، تویسرکان و نهاوند اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: 16هزار و 675  دانش‌آموز پایه‌ی چهارم، 8هزار و374 دانش‌آموز پایه‌ی پنجم و3 هزار و860 دانش‌آموز پایه‌ی ششم استان تحت پوشش طرح شهاب قرارگرفته‌ اند.

پوشش حدود 29هزار دانش آموز استان در طرح شهاب

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author