پذیرش 52 هزارو 458 نفر روز مسافر در مدارس مازندران

پذیرش 52 هزارو 458 نفر روز مسافر در مدارس مازندران

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، سیدعلی قاسمی از آمادگی مدارس استان در تعطیلات تابستانی براي اسکان مسافران خبر داد، اظهاركرد: در ایام تعطیلات عید فطر، 52 هزارو 458 نفر روز مسافر در مدارس مازندران پذیرش شدند.

مدیرکل آموزش وپرورش  استان مازندران با بیان اینکه در تعطیلات عید فطر در مدارس استان حدود 5 هزار خانوار فرهنگی و غیرفرهنگی اسکان یافتند، افزود: در عید فطر حدود 4هزار و 300 خانوار فرهنگی و 150 خانوار غیر فرهنگی در مراکز اسکان مازندران پذیرش شدند.

وي با بيان اين كه 446 مدرسه استان امسال در طرح اسکان مسافران تابستاني فعال هستند، خاطرنشان کرد: 52 هزارو 458 نفر روز مسافر در تعطیلات عید فطر در مدارس مازندران اسکان یافتند.

پذیرش 52 هزارو 458 نفر روز مسافر در مدارس مازندران

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، سیدعلی قاسمی از آمادگی مدارس استان در تعطیلات تابستانی براي اسکان مسافران خبر داد، اظهاركرد: در ایام تعطیلات عید فطر، 52 هزارو 458 نفر روز مسافر در مدارس مازندران پذیرش شدند.

مدیرکل آموزش وپرورش  استان مازندران با بیان اینکه در تعطیلات عید فطر در مدارس استان حدود 5 هزار خانوار فرهنگی و غیرفرهنگی اسکان یافتند، افزود: در عید فطر حدود 4هزار و 300 خانوار فرهنگی و 150 خانوار غیر فرهنگی در مراکز اسکان مازندران پذیرش شدند.

وي با بيان اين كه 446 مدرسه استان امسال در طرح اسکان مسافران تابستاني فعال هستند، خاطرنشان کرد: 52 هزارو 458 نفر روز مسافر در تعطیلات عید فطر در مدارس مازندران اسکان یافتند.

پذیرش 52 هزارو 458 نفر روز مسافر در مدارس مازندران

فروش بک لینک

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author