پذیرش 379 خانوار در ستادهای اسکان استان در هفته اول تیر ماه

پذیرش 379 خانوار در ستادهای اسکان استان در هفته اول تیر ماه

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، سید علی قاسمی از اسکان 379 خانوار در قالب 1369 نفر گردشگر فرهنگی و غیر فرهنگی در مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان در هفته اول تیرماه امسال خبر داد، اظهاركرد: در تابستان امسال علاوه بر مدارس، اردوگاه‌ها و معلم‌سراها نیز آماده پذیرش مسافران و گردشگران است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران تصريح كرد:  تاکنون 374خانوار فرهنگی و 5 خانوار غیرفرهنگی در مراکز فرهنگی استان در قالب یک هزار و 350 فرهنگی و 22 هزار و  19 نفر غیر فرهنگی در مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان پذیرش شدند.

پذیرش 379 خانوار در ستادهای اسکان استان در هفته اول تیر ماه

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، سید علی قاسمی از اسکان 379 خانوار در قالب 1369 نفر گردشگر فرهنگی و غیر فرهنگی در مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان در هفته اول تیرماه امسال خبر داد، اظهاركرد: در تابستان امسال علاوه بر مدارس، اردوگاه‌ها و معلم‌سراها نیز آماده پذیرش مسافران و گردشگران است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران تصريح كرد:  تاکنون 374خانوار فرهنگی و 5 خانوار غیرفرهنگی در مراکز فرهنگی استان در قالب یک هزار و 350 فرهنگی و 22 هزار و  19 نفر غیر فرهنگی در مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان پذیرش شدند.

پذیرش 379 خانوار در ستادهای اسکان استان در هفته اول تیر ماه

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author