پذیرش حدود 280 هزار نفرروز میهمان در پایگاه های اسکان فرهنگیان استان

پذیرش حدود 280 هزار نفرروز میهمان در پایگاه های اسکان فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از  استان همدان، مصطفی خزاعی ، اظهار کرد: از آغاز فعالیت پایگاه های اسکان تابستانی فرهنگیان  استان تاکنون 133 هزار و 140 مسافر در این پایگاه ها مورد پذیرش قرار گرفته اند.

خزاعی افزود: از این تعداد 112 هزار و 953 نفر میهمان فرهنگی بودند که در مراکز اسکان استان پذیرش شده اند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع 33هزار و 790خانوار در مدارس و دیگر مراکز مربوط به آموزش و پرورش استان اسکان داده شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به ظرفیت های فرهنگی، جاذبه های مذهبی، تاریخی و اماکن گردشگری استان همدان، گفت: این ظرفیت ها باعث شده تا مسافران تابستانی به ویژه فرهنگیان شریف حضور پررنگی در پایتخت تاریخ و تمدن ایران داشته باشند.

پذیرش حدود 280 هزار نفرروز میهمان در پایگاه های اسکان فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از  استان همدان، مصطفی خزاعی ، اظهار کرد: از آغاز فعالیت پایگاه های اسکان تابستانی فرهنگیان  استان تاکنون 133 هزار و 140 مسافر در این پایگاه ها مورد پذیرش قرار گرفته اند.

خزاعی افزود: از این تعداد 112 هزار و 953 نفر میهمان فرهنگی بودند که در مراکز اسکان استان پذیرش شده اند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع 33هزار و 790خانوار در مدارس و دیگر مراکز مربوط به آموزش و پرورش استان اسکان داده شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به ظرفیت های فرهنگی، جاذبه های مذهبی، تاریخی و اماکن گردشگری استان همدان، گفت: این ظرفیت ها باعث شده تا مسافران تابستانی به ویژه فرهنگیان شریف حضور پررنگی در پایتخت تاریخ و تمدن ایران داشته باشند.

پذیرش حدود 280 هزار نفرروز میهمان در پایگاه های اسکان فرهنگیان استان

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author