پذیرش بيش از 30هزار نفرروز مسافردر ستادهاي اسكان تابستاني فرهنگیان استان

پذیرش بيش از 30هزار نفرروز مسافردر ستادهاي اسكان تابستاني فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی  از پذیرش 30هزارو810 نفرروز مسافر در قالب 3 هزارو 81 خانوار در ستادهاي اسكان تابستاني فرهنگیان استان خبرداد،اظهار كرد: از ابتدای تعطیلات تابستانی تا اواخر روز جمعه 18 تیر ماه،15هزارو 405 نفر در قالب 13هزارو 120 نفر فرهنگی و2هزارو285 نفرغیر فرهنگی در ستاد های اسکان تابستانی استان پذیرش شده اند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری با اشاره به تجهیز19 پایگاه وحدود 105 مدرسه و806 کلاس درس برای پذیرش میهمانان تابستانی،تصريح كرد: 3هزارو 81 خانوار در قالب 2هزارو 624خانوار فرهنگی و457خانوار غیر فرهنگی در ستاد های اسکان استان اقامت یافته اند.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون 30هزارو 810نفر روز  در قالب 26هزارو 240نفرروز فرهنگی  و4 هزارو 570نفرروز  غیر فرهنگی در این مراکز پذیرش شده اند.

پذیرش بيش از 30هزار نفرروز مسافردر ستادهاي اسكان تابستاني فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی  از پذیرش 30هزارو810 نفرروز مسافر در قالب 3 هزارو 81 خانوار در ستادهاي اسكان تابستاني فرهنگیان استان خبرداد،اظهار كرد: از ابتدای تعطیلات تابستانی تا اواخر روز جمعه 18 تیر ماه،15هزارو 405 نفر در قالب 13هزارو 120 نفر فرهنگی و2هزارو285 نفرغیر فرهنگی در ستاد های اسکان تابستانی استان پذیرش شده اند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری با اشاره به تجهیز19 پایگاه وحدود 105 مدرسه و806 کلاس درس برای پذیرش میهمانان تابستانی،تصريح كرد: 3هزارو 81 خانوار در قالب 2هزارو 624خانوار فرهنگی و457خانوار غیر فرهنگی در ستاد های اسکان استان اقامت یافته اند.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون 30هزارو 810نفر روز  در قالب 26هزارو 240نفرروز فرهنگی  و4 هزارو 570نفرروز  غیر فرهنگی در این مراکز پذیرش شده اند.

پذیرش بيش از 30هزار نفرروز مسافردر ستادهاي اسكان تابستاني فرهنگیان استان

بک لینک رنک 8

عرفان دینی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author