وزير آموزش و پرورش ايران وارد مسكو شد

وزير آموزش و پرورش ايران وارد مسكو شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، صبح  امروز علي اصغر فاني ، در راس هياتي براي شركت در نمايشگاه بين المللي آموزش مسكو، وارد اين شهر شد و در فرودگاه بين المللي ونوكوو مسكو مورد استقبال رسمي طرف روس قرار گرفت.

بر اين اساس؛ وزير آموزش و پرورش در اين سفر سه روزه با «ويچسلاو نيكونوف» رئيس كميسيون آموزش دوماي روسيه و «ديميتري ليوانوف وزير علوم و آموزش روسيه ديدار و گفت و گو خواهد كرد.

بر اساس اين گزارش؛ ديدار با «آندره فوسنكو» دستيار علمي رئيس جمهوري روسيه و مذاكره با وي در باره همكاري علمي و آموزشي ايران و روسيه، بخش هاي ديگر برنامه سفر وزير آموزش و پرورش كشورمان به مسكو اعلام شده است.

گفني است؛ ايران و روسيه در دو سال اخير گام هاي مهمي براي توسعه همكاري ها در عرصه آموزش و علوم برداشته اند و تبادل چندين هيئت دو كشور در اين عرصه ها موئد روند رو به توسعه همكاري هاي علمي و دانشگاهي دو كشور است.

وزير آموزش و پرورش ايران وارد مسكو شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، صبح  امروز علي اصغر فاني ، در راس هياتي براي شركت در نمايشگاه بين المللي آموزش مسكو، وارد اين شهر شد و در فرودگاه بين المللي ونوكوو مسكو مورد استقبال رسمي طرف روس قرار گرفت.

بر اين اساس؛ وزير آموزش و پرورش در اين سفر سه روزه با «ويچسلاو نيكونوف» رئيس كميسيون آموزش دوماي روسيه و «ديميتري ليوانوف وزير علوم و آموزش روسيه ديدار و گفت و گو خواهد كرد.

بر اساس اين گزارش؛ ديدار با «آندره فوسنكو» دستيار علمي رئيس جمهوري روسيه و مذاكره با وي در باره همكاري علمي و آموزشي ايران و روسيه، بخش هاي ديگر برنامه سفر وزير آموزش و پرورش كشورمان به مسكو اعلام شده است.

گفني است؛ ايران و روسيه در دو سال اخير گام هاي مهمي براي توسعه همكاري ها در عرصه آموزش و علوم برداشته اند و تبادل چندين هيئت دو كشور در اين عرصه ها موئد روند رو به توسعه همكاري هاي علمي و دانشگاهي دو كشور است.

وزير آموزش و پرورش ايران وارد مسكو شد

بک لینک رنک 6

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author