واریز پاداش ریالی سوادآموزی به حساب بیش از ۱۰ هزار نفر در کشور

واریز پاداش ریالی سوادآموزی به حساب بیش از ۱۰ هزار نفر در کشور

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، ظهرامروز علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در مراسمی ، پاداش ریالی سوادآموزان در سال 94 به حساب بیش از 10 هزار و 395 نفر واریز شد.

براين اساس؛ این تعداد سوادآموز در سال 94 دوره‌های آموزش سوادآموزی را سپری و سپس در آزمون پایانی موفق به کسب نمره قبولی شده‌اند.

براساس اين گزارش؛ده هزار و 395 سوادآموز امروز در مرحله نخست واریز پاداش آموزش سوادآموزی به میزان هر نفر، 134 هزار تومان دریافت کردند.

واریز پاداش ریالی سوادآموزی به حساب بیش از ۱۰ هزار نفر در کشور

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، ظهرامروز علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در مراسمی ، پاداش ریالی سوادآموزان در سال 94 به حساب بیش از 10 هزار و 395 نفر واریز شد.

براين اساس؛ این تعداد سوادآموز در سال 94 دوره‌های آموزش سوادآموزی را سپری و سپس در آزمون پایانی موفق به کسب نمره قبولی شده‌اند.

براساس اين گزارش؛ده هزار و 395 سوادآموز امروز در مرحله نخست واریز پاداش آموزش سوادآموزی به میزان هر نفر، 134 هزار تومان دریافت کردند.

واریز پاداش ریالی سوادآموزی به حساب بیش از ۱۰ هزار نفر در کشور

شهرداری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author