هیأت رئیسه مجلس را اصلاح‌طلبان و حامیان دولت تعیین می‌کنند/ به همه ۱۶۷ نفر اعضای «لیست امید» حسن ظن داریم

هیأت رئیسه مجلس را اصلاح‌طلبان و حامیان دولت تعیین می‌کنند/ به همه ۱۶۷ نفر اعضای «لیست امید» حسن ظن داریم
محمود میرلوحی گفت: ١٦٧ نفر با نام ائتلاف امید به مجلس راه پیدا کرده‌اند و تا این مرحله هرچه با آنها تماس گرفته‌اند یا ما به صورت فردی و جمعی تماس داشتیم، دیدیم که اعضای لیست امید به ائتلاف امید پایبند هستند.

هیأت رئیسه مجلس را اصلاح‌طلبان و حامیان دولت تعیین می‌کنند/ به همه ۱۶۷ نفر اعضای «لیست امید» حسن ظن داریم

محمود میرلوحی گفت: ١٦٧ نفر با نام ائتلاف امید به مجلس راه پیدا کرده‌اند و تا این مرحله هرچه با آنها تماس گرفته‌اند یا ما به صورت فردی و جمعی تماس داشتیم، دیدیم که اعضای لیست امید به ائتلاف امید پایبند هستند.
هیأت رئیسه مجلس را اصلاح‌طلبان و حامیان دولت تعیین می‌کنند/ به همه ۱۶۷ نفر اعضای «لیست امید» حسن ظن داریم

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author