همیار مشاوران مي توانند در ارتقاي مهارت هاي زندگي به دانش آموزان كمك كنند

همیار مشاوران مي توانند در ارتقاي مهارت هاي زندگي به دانش آموزان كمك كنند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، سید علی قاسمی، در مراسم افتتاحیه دومین همایش دانش آموزی همیار مشاوران سراسر کشور در اردوگاه شهدای دانش اموزی بادله ساری گفت : زندگی جاده ای بدون مانع و پر از مشکلات و عواملی است که به انسان قدرت خواهد داد که بتواند با  موفقیت بر این  مشکلات و موانع غلبه کند، لذا نقش خطیر همیار مشاور در مدارس بر کسی پوشیده نخواهد بود .

وی افزود :برای اینکه بتوانیم یک زندگی سالم داشته باشیم باید مدیریت در زندگی را سر لوحه کار خود قرار داده  و همچنین با نشاط و مهارت برای کسب این آرامش و شادابی ، زندگی را برنامه ریزی کنیم .

قاسمی با تاکید بر اهمیت حضور همیار مشاوران در مدرسه گفت : مهارت زندگی از ضروریات زندگی است و کسب این مهارت و اهمیت آن کمتر از آب و غذا نیست ، پس همیار مشاوران رازدار ، علاقمند و آگاه بی شک در زندگی مراجعین و همسالان خود  می توانند موثر و نقش آفرین باشند.

وی تصریح کرد :  حضور همیار مشاوران و برگزاری این گونه همایش ها برای تبادل اطلاعات ، شناخت ، کسب آگاهی و تجربه موجب تربیت نیروهای موثری می شود که هر کدام می توانند به مثابه چراغی روشن و تاثیر گذار در زندگی همسالان خود باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان ادامه داد: همیار مشاورین نقش حیاتی در جامعه امروزی كشور درخصوص جلوگيري از آسیب های جدی فرهنگی و غیر فرهنگی برعهده دارد و نیاز به افراد آگاه و جوانی که در بطن این جامعه یاری گر و دستگیر دیگر جوانان باشند.

سید علی قاسمی ضمن اشاره به آسیب های مختلف جامعه در سطوح متعدد به ویژه فرهنگی گفت : برای مبارزه با این آسیب ها عزم فراگیر لازم است و همیار مشاوران می توانند نقش آفرینان جدی در کنار مدیریت و معاونت پرورشی باشند.

همیار مشاوران مي توانند در ارتقاي مهارت هاي زندگي به دانش آموزان كمك كنند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، سید علی قاسمی، در مراسم افتتاحیه دومین همایش دانش آموزی همیار مشاوران سراسر کشور در اردوگاه شهدای دانش اموزی بادله ساری گفت : زندگی جاده ای بدون مانع و پر از مشکلات و عواملی است که به انسان قدرت خواهد داد که بتواند با  موفقیت بر این  مشکلات و موانع غلبه کند، لذا نقش خطیر همیار مشاور در مدارس بر کسی پوشیده نخواهد بود .

وی افزود :برای اینکه بتوانیم یک زندگی سالم داشته باشیم باید مدیریت در زندگی را سر لوحه کار خود قرار داده  و همچنین با نشاط و مهارت برای کسب این آرامش و شادابی ، زندگی را برنامه ریزی کنیم .

قاسمی با تاکید بر اهمیت حضور همیار مشاوران در مدرسه گفت : مهارت زندگی از ضروریات زندگی است و کسب این مهارت و اهمیت آن کمتر از آب و غذا نیست ، پس همیار مشاوران رازدار ، علاقمند و آگاه بی شک در زندگی مراجعین و همسالان خود  می توانند موثر و نقش آفرین باشند.

وی تصریح کرد :  حضور همیار مشاوران و برگزاری این گونه همایش ها برای تبادل اطلاعات ، شناخت ، کسب آگاهی و تجربه موجب تربیت نیروهای موثری می شود که هر کدام می توانند به مثابه چراغی روشن و تاثیر گذار در زندگی همسالان خود باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان ادامه داد: همیار مشاورین نقش حیاتی در جامعه امروزی كشور درخصوص جلوگيري از آسیب های جدی فرهنگی و غیر فرهنگی برعهده دارد و نیاز به افراد آگاه و جوانی که در بطن این جامعه یاری گر و دستگیر دیگر جوانان باشند.

سید علی قاسمی ضمن اشاره به آسیب های مختلف جامعه در سطوح متعدد به ویژه فرهنگی گفت : برای مبارزه با این آسیب ها عزم فراگیر لازم است و همیار مشاوران می توانند نقش آفرینان جدی در کنار مدیریت و معاونت پرورشی باشند.

همیار مشاوران مي توانند در ارتقاي مهارت هاي زندگي به دانش آموزان كمك كنند

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author