همگان وظيفه دارند از آموزش و پرورش حمايت كنند

همگان وظيفه دارند از آموزش و پرورش حمايت كنند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان ، آیت الله سيد احمد میر عمادی در دیدار سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور تاکید کرد : هر غایت و هدف مهمی را در جامعه در نظر بگیریم ،پایه و اساس آن آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت است .

وی پیشرفت کشور در عرصه های مختلف و تحکیم بنیان خانواده را منوط به وجود آموزش و پرورش کارآمد و با نشاط برشمرد و افزود : همه امور جامعه برخواسته از نظام تعلیم و تربیت است .

نماینده ولی فقیه در استان لرستان افزود  :در استان لرستان ۷ منطقه محروم وجود دارد که امیدواریم با سرمایه گزاری و توانمند سازی آنان در سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل توجه ویژه ای به آنها شود.

وی تصريح کرد :  تعطیلی مراکز تربیت معلم در یک برهه خاص بزرگترین ضربه ای بود که به آموزش و پرورش وارد شد و احیاي دانشگاههای تربیت معلم از بزرگترین خدماتی است که صورت گرفته است .

آیت الله میرعمادی دانشگاه فرهنگیان را یک ضرورت غیر قابل انکار برشمردو افزود : باید از این دانشگاه با قوت حمایت کرد و آنرا تقویت کرد .

وی خاطر نشان كرد : باید معلمی که از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب نشده ؛ احساس کند که در دستگاه تعلیم و تربیت جایگاهی ندارد و خود را ملزم بداند که باید از این طریق به توانمندسازی خود بپردازد .

همگان وظيفه دارند از آموزش و پرورش حمايت كنند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان ، آیت الله سيد احمد میر عمادی در دیدار سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور تاکید کرد : هر غایت و هدف مهمی را در جامعه در نظر بگیریم ،پایه و اساس آن آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت است .

وی پیشرفت کشور در عرصه های مختلف و تحکیم بنیان خانواده را منوط به وجود آموزش و پرورش کارآمد و با نشاط برشمرد و افزود : همه امور جامعه برخواسته از نظام تعلیم و تربیت است .

نماینده ولی فقیه در استان لرستان افزود  :در استان لرستان ۷ منطقه محروم وجود دارد که امیدواریم با سرمایه گزاری و توانمند سازی آنان در سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل توجه ویژه ای به آنها شود.

وی تصريح کرد :  تعطیلی مراکز تربیت معلم در یک برهه خاص بزرگترین ضربه ای بود که به آموزش و پرورش وارد شد و احیاي دانشگاههای تربیت معلم از بزرگترین خدماتی است که صورت گرفته است .

آیت الله میرعمادی دانشگاه فرهنگیان را یک ضرورت غیر قابل انکار برشمردو افزود : باید از این دانشگاه با قوت حمایت کرد و آنرا تقویت کرد .

وی خاطر نشان كرد : باید معلمی که از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب نشده ؛ احساس کند که در دستگاه تعلیم و تربیت جایگاهی ندارد و خود را ملزم بداند که باید از این طریق به توانمندسازی خود بپردازد .

همگان وظيفه دارند از آموزش و پرورش حمايت كنند

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author