همایش کوه پیمایی20 هزارنفری دانش آموزان دختران تبریز

همایش کوه پیمایی20 هزارنفری دانش آموزان دختران تبریز

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرروش به نقل از آذربایجان شرقی؛ جعفر پاشایی گفت: در این همایش کوهپیمایی حدود 20 هزار دانش آموز دختر نواحی پنجگانه تبریز از 200 مدرسه در سه دوره ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوره دوم حضور داشتند.

همایش کوه پیمایی20 هزارنفری دانش آموزان دختران تبریز

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرروش به نقل از آذربایجان شرقی؛ جعفر پاشایی گفت: در این همایش کوهپیمایی حدود 20 هزار دانش آموز دختر نواحی پنجگانه تبریز از 200 مدرسه در سه دوره ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوره دوم حضور داشتند.

همایش کوه پیمایی20 هزارنفری دانش آموزان دختران تبریز

خبرگزاری دانشگاه های کشور

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author