هشدار دوباره عراق درباره دخالت عربستان در امور داخلی این کشور

هشدار دوباره عراق درباره دخالت عربستان در امور داخلی این کشور
وزارت خارجه عراق در بیانیه ای نسبت به سخنان و دخالت سفیر عربستان سعودی در امور داخلی عراق هشدار داد.

هشدار دوباره عراق درباره دخالت عربستان در امور داخلی این کشور

وزارت خارجه عراق در بیانیه ای نسبت به سخنان و دخالت سفیر عربستان سعودی در امور داخلی عراق هشدار داد.
هشدار دوباره عراق درباره دخالت عربستان در امور داخلی این کشور

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author