هشت هزار و500 نوآموز در مراکز سنجش بدو ورود مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت

هشت هزار و500 نوآموز در مراکز سنجش بدو ورود مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از  استان سمنان،محمدرضا جهان با اشاره به اهمیت سنجش سلامت دانش آموزان گفت: تمام فرایند سنجش نوآموزان به صورت الکترونیکی انجام می گردد و در این فرایند  آمادگی تحصیلی ، بینایی و شنوایی درکنار  بررسی  واکسیناسیون  و معاینات پزشکی در پایگاه های سنجش استان صورت می گیرد

وی با بیان اینکه نوآموزان کلاس‌اولی با مراجعه به مدارس جهت  نوبت گیری اقدام می نمایند و برای ارزیابی‌های اولیه به پایگاه‌های سنجش سلامت معرفی می‌شوند، افزود: پایگاه‌های اولیه سنجش سلامت از 16 خرداد ماه کار سنجش سلامت نوآموزان کلاس‌اولی را آغاز خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، با اشاره به این که پیش بینی می شود که امسال8 هزارو500 دانش آموزو2500نوآموزپیش دبستانی در مراکز سنجش بدو ورود در شهرستان های استان سمنان پذیرش شوند، تصريح كرد : در سال تحصیلی جدید، مجموعاً 11000هزار نفر دانش آموز بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی مورد سنجش قرار می گیرند که این امر زحمات عوامل اجرایی پایگاه های سنجش آموزش و پرورش را بیشتر می کند.

وی با با بيان اين كه حدود 54  نفر عوامل اجرایی از 16 خرداد طرح سنجش استان را آغاز خواهند كرد افزود: امسال 8 پایگاه  در استان براي طرح سنجش دانش اموزان پیش بینی شده است.

محمدرضا جهان اظهاركرد : درطرح سنجش نوآموزان پیش دبستانی که برای دومین  سال در مرکز استان انجام گردید  حدود هزار و   هفتصدو نه   نفر نوآموز را مورد ارزیابی قرار دادیم که این افراد بدون سنجش در تابستان در مدارس مربوطه  ثبت نام می گردند.

هشت هزار و500 نوآموز در مراکز سنجش بدو ورود مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از  استان سمنان،محمدرضا جهان با اشاره به اهمیت سنجش سلامت دانش آموزان گفت: تمام فرایند سنجش نوآموزان به صورت الکترونیکی انجام می گردد و در این فرایند  آمادگی تحصیلی ، بینایی و شنوایی درکنار  بررسی  واکسیناسیون  و معاینات پزشکی در پایگاه های سنجش استان صورت می گیرد

وی با بیان اینکه نوآموزان کلاس‌اولی با مراجعه به مدارس جهت  نوبت گیری اقدام می نمایند و برای ارزیابی‌های اولیه به پایگاه‌های سنجش سلامت معرفی می‌شوند، افزود: پایگاه‌های اولیه سنجش سلامت از 16 خرداد ماه کار سنجش سلامت نوآموزان کلاس‌اولی را آغاز خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، با اشاره به این که پیش بینی می شود که امسال8 هزارو500 دانش آموزو2500نوآموزپیش دبستانی در مراکز سنجش بدو ورود در شهرستان های استان سمنان پذیرش شوند، تصريح كرد : در سال تحصیلی جدید، مجموعاً 11000هزار نفر دانش آموز بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی مورد سنجش قرار می گیرند که این امر زحمات عوامل اجرایی پایگاه های سنجش آموزش و پرورش را بیشتر می کند.

وی با با بيان اين كه حدود 54  نفر عوامل اجرایی از 16 خرداد طرح سنجش استان را آغاز خواهند كرد افزود: امسال 8 پایگاه  در استان براي طرح سنجش دانش اموزان پیش بینی شده است.

محمدرضا جهان اظهاركرد : درطرح سنجش نوآموزان پیش دبستانی که برای دومین  سال در مرکز استان انجام گردید  حدود هزار و   هفتصدو نه   نفر نوآموز را مورد ارزیابی قرار دادیم که این افراد بدون سنجش در تابستان در مدارس مربوطه  ثبت نام می گردند.

هشت هزار و500 نوآموز در مراکز سنجش بدو ورود مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author