هر اندیشه و فکری اگر در قالب هنر بیان شود جاودانه خواهد ماند

هر اندیشه و فکری اگر در قالب هنر بیان شود جاودانه خواهد ماند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوي، حمیدرضا کفاش در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان سراسر کشور در نیشابور اظهاركرد : اصلی ترین مسئله برای هنرمندان دانش آموز سوژه یابی است و اگر سوژه را خوب انتخاب کنید اثری جاودان و ماندگار درخشش دائمی پیدا خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین ویژگی آثار جاودانه هنری امروز مسئله انتخاب سوژه است، تصريح كرد: به مناسبت تقارن این مسابقات با دهه کرامت عمده ترین سوژه امروز را شخصیت امام رضا (ع) معرفی می کنم که از دیار وحی حرکت می کند و پا در مسیری می گذارد به نام ایران و در نهایت وارد طوس می شود که حرکت در این مسیر، اتفاقات تاریخی در آن، تکانه هایی که در طول این حرکت ایجاد می شود و شخصیت های بزرگی که به عنوان امام زادگان در سراسر این کشور رخ می نمایند، صحنه بزرگ تاریخی را ایجاد کرده اند که می تواند در ابعاد مختلف به آن پرداخته شود.

وي با اشاره به اینکه مسائل دینی و الهی ورای سنت ها قرار دارند و و عشق به آرمان ها مذهب و دسته و طایفه نمی شناسد، ادامه داد: در شهر نیشابور مکانی به نام قدمگاه وجود دارد که محل عبور حضرت علی بن موسی الرضا به سرزمین طوس بوده است و جای پای آن امام بزرگ در طول چندین قرن مبدأ و منشأ دلخستگان این سرزمین و این دیار بوده است و به خاک پای آن امام همام تبرک می جویند.

كفاش افزود: شخصیت خورشید هشتم می تواند به عنوان یک سوژه بزرگ برای صاحبان ادب و فرهنگ باشد و هنوز سال های زیادی وقت نیاز است تا در رثای او بگوییم و بنویسیم.

وی با اشاره به برخی سوژه های مرتبط با امام رضا (ع) همچون کبوتران حرم و ضامن آهو ادامه داد: این عبارات، عباراتی عادی و معمولی نیست و هرکدام یک فرهنگ است و می ارزد که قلم ها و نوشته ها و روح ها در این مسیر کار کنند و عمق این مفهوم را جاودانه کنند.

کفاش ادامه داد: آثار ماندگار جهانی، آثار هنری هستند و هر اندیشه و فکری اگر در قالب هنر بیان شود جاودانه خواهد ماند و باید مفاهیم انسانی و اخلاقی در قالب آثار هنری ما رخ بنماید و در عرصه ملی و جهانی بدرخشد

هر اندیشه و فکری اگر در قالب هنر بیان شود جاودانه خواهد ماند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوي، حمیدرضا کفاش در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان سراسر کشور در نیشابور اظهاركرد : اصلی ترین مسئله برای هنرمندان دانش آموز سوژه یابی است و اگر سوژه را خوب انتخاب کنید اثری جاودان و ماندگار درخشش دائمی پیدا خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین ویژگی آثار جاودانه هنری امروز مسئله انتخاب سوژه است، تصريح كرد: به مناسبت تقارن این مسابقات با دهه کرامت عمده ترین سوژه امروز را شخصیت امام رضا (ع) معرفی می کنم که از دیار وحی حرکت می کند و پا در مسیری می گذارد به نام ایران و در نهایت وارد طوس می شود که حرکت در این مسیر، اتفاقات تاریخی در آن، تکانه هایی که در طول این حرکت ایجاد می شود و شخصیت های بزرگی که به عنوان امام زادگان در سراسر این کشور رخ می نمایند، صحنه بزرگ تاریخی را ایجاد کرده اند که می تواند در ابعاد مختلف به آن پرداخته شود.

وي با اشاره به اینکه مسائل دینی و الهی ورای سنت ها قرار دارند و و عشق به آرمان ها مذهب و دسته و طایفه نمی شناسد، ادامه داد: در شهر نیشابور مکانی به نام قدمگاه وجود دارد که محل عبور حضرت علی بن موسی الرضا به سرزمین طوس بوده است و جای پای آن امام بزرگ در طول چندین قرن مبدأ و منشأ دلخستگان این سرزمین و این دیار بوده است و به خاک پای آن امام همام تبرک می جویند.

كفاش افزود: شخصیت خورشید هشتم می تواند به عنوان یک سوژه بزرگ برای صاحبان ادب و فرهنگ باشد و هنوز سال های زیادی وقت نیاز است تا در رثای او بگوییم و بنویسیم.

وی با اشاره به برخی سوژه های مرتبط با امام رضا (ع) همچون کبوتران حرم و ضامن آهو ادامه داد: این عبارات، عباراتی عادی و معمولی نیست و هرکدام یک فرهنگ است و می ارزد که قلم ها و نوشته ها و روح ها در این مسیر کار کنند و عمق این مفهوم را جاودانه کنند.

کفاش ادامه داد: آثار ماندگار جهانی، آثار هنری هستند و هر اندیشه و فکری اگر در قالب هنر بیان شود جاودانه خواهد ماند و باید مفاهیم انسانی و اخلاقی در قالب آثار هنری ما رخ بنماید و در عرصه ملی و جهانی بدرخشد

هر اندیشه و فکری اگر در قالب هنر بیان شود جاودانه خواهد ماند

کرمان نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author