هرگونه تحول ونوسازي نظام آموزشي درگروي توجه به مسائل ومشكلات آموزش وپرورش است

هرگونه تحول ونوسازي نظام آموزشي درگروي توجه به مسائل ومشكلات آموزش وپرورش است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عصرامروز علي اصغر فاني درديدارمعلمان منتخب سراسركشور با رئيس مجلس شوراي اسلامي كه درساختمان مشروطه برگزارشد، اظهار كرد: اجراي سند تحول همواره يكي از دغدغه هاست و مطالبات مسئولان ارشد نظام بوده است و در همين راستا به منظور مديريت و راهبري يكپارچه تحول در آموزش و پرورش، شوراي راهبري اجراي سند تحول تشكيل شده است.

فاني تاكيد كرد: با استقرار نظام جامع برنامه ريزي در تمامي سطوح وزارت آموزش و پرورش، زمينه اجرايي شدن برنامه هاي سند تحول فراهم شده است و با انجام طرح هاي مطالعاتي و وضع قوانين و مقررات زير نظام هاي اصلي سند تحول تدوين شده است.

وي ادامه داد : بررسي اين سند از ابتداي سال 95 در شوراي عالي آموزش و پرورش آغاز و به حول و قوه الهي در نيمه اول سال جاري مصوب و اجرايي خواهد شد.

عضوكابينه تدبيرواميد اضافه كرد: استقرار ساختار جديد نظام آموزشي و توليد محتوا بر مبناي برنامه درسي ملي از اولويت‌هاي اجرايي سند تحول است و تغييرات متناسب با برنامه درسي ملي تا پايه نهم اعمال شده و از ابتداي سال تحصيلي 95 – 96 پايه دهم نيز استقرار خواهد يافت، به منظور ترويج فرهنگ تحول‌خواهي در بدنه آموزش و پرورش، در بين معلمان، مديران مدارس و اولياي دانش‌آموزان برنامه‌هاي آموزشي و تبييني در حال اجراست و همچنين با رويكرد فرهنگي و تربيتي، تلفيق برنامه درسي با فعاليت‌هاي پرورشي، تدوين و تأليف 140 عنوان كتاب جديد در دوره متوسطه و طراحي رشته‌هاي جديد فني و حرفه‌اي و كاردانش، آموزش تفكر و چگونه انديشيدن، پرورش مهارت پژوهشگري، سبك زندگي اسلامي- ايراني و مطالعات زيست اجتماعي و سواد رسانه‌اي نيز به انجام رسيده است.

 

وزير آموزش و پرورش بابيان اين كه معلمان ركن اصلي نظام تعليم و تربيت بوده و هرگونه تحول و نوسازي نظام آموزشي، مستلزم توجه همه جانبه دلسوزان نظام به مشكلات و مسائل آنان است،خاطرنشان كرد:  در اين راستا به منظور بهبود و معيشت و ارتقاي منزلت اجتماعي و توانمندسازي حرفه‌اي آنان از مهر ماه 1394 با اجراي برنامه رتبه‌بندي معلمان، گامي ارزنده برداشته شده و اميدواريم با استمرار و توسعه آن در سال جاري، شاهد اثرات مثبت و افزون آن باشيم تا زمينه‌هاي تقويت انگيزه و بهبود معيشت معلمان فراهم شود.

وي افزود: همچنين با راه‌اندازي و توسعه مراكز رفاهي و درماني فرهنگيان به تعداد 156 مركز، تلاش شده در حد مقدورات دولت، اقداماتي صورت پذيرد و در خصوص ارتقاي سطح علمي و دانش حرفه‌اي معلمان، ضمن تسهيل شرايط ادامه تحصيل آنان با تشكيل 499 انجمن آموزش علمي، زمينه مشاركت آنان در ارتقاي آموزش و پرورش فراهم شود.

عضوكابينه تدبيرواميد تاكيد كرد: نظر به اهميت و جايگاه دانشگاه‌هاي فرهنگيان و تربيت دبيري شهيد رجايي در تعليم و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز اين وزارتخانه، برنامه راهبردي اين دو دانشگاه در چشم‌انداز افق 1404 تدوين و تصويب شده است كه اميدواريم با توسعه اين دو دانشگاه با تكيه بر اسناد راهبردي، زمينه‌هاي تحولي در آموزش و پرورش از مسير تربيت نيروي انساني فراهم شود و همچنين با بازنگري و اصلاح برنامه‌هاي درسي دوره كارشناسي براساس مباني سند تحول صورت پذيرفته و معماري برنامه درسي تربيت معلم با رويكرد معلم انديشمند تدوين و تصويب شده است و با تاسيس پژوهشكده تعليم و تربيت اسلامي در قم و تطبيق وضعيت حدود 700 مدرس به هيأت علمي اقدامات موثري براي تامين كيفيت علمي و آموزشي دانشگاه فرهنگيان صورت پذيرفته است.

فاني تصريح كرد: آموزش و پرورش با رويكرد پرهيز از هرگونه شتابزدگي و ابتناء به اجراي برنامه‌هاي كارشناسي و تقويت خرد جمعي در فرايند تصميم‌گيري و اعمال نظام مديريت راهبردي، تلاش مي‌كند در ساخت، تكميل، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي از طريق جلب مشاركت‌هاي بخش غيردولتي، اجراي برنامه جامع كارآفريني براي تربيت دانش‌آموزان و بسترسازي فرهنگي براي تحقق اقتصاد مقاومتي و توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و پژوهش‌سراهاي دانش‌آموزي به بيش از 500 پژوهش‌سرا و تجهيز 64 پژوهش‌سرا به آزمايشگاه‌هاي نانو و اهتمام به مناطق محروم و مرزي از طريق خريد خدمات آموزشي و مدارس آموزش از راه دور، «توسعه شبكه ملي مدارس ايران» و ايجاد شبكه‌هاي اجتماعي به رشد مهارت‌هاي تحصيلي و فناورانه اقدام نمايد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر 38 درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم در مدارس فني و حرفه‌اي و كار و دانش مشغول به تحصيل هستند، گفت: پوشش تحصيلي دانش‌آموزان ابتدايي در سال تحصيلي جاري به 98.45 افزايش يافته است، با اجراي طرح شهاب از سال تحصيلي 93-92 پوشش دانش‌آموزان اين طرح به 386 هزار نفر رسيده است.

وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه پوشش تحصيلي دختران در سال تحصيلي جاري به 48.20 افزايش يافته است، گفت: نسبت كل دانش‌آموزان مدارس غير دولتي به كل دانش‌آموزان در سال تحصيلي جاري به 10.67 رسيده است.

هرگونه تحول ونوسازي نظام آموزشي درگروي توجه به مسائل ومشكلات آموزش وپرورش است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عصرامروز علي اصغر فاني درديدارمعلمان منتخب سراسركشور با رئيس مجلس شوراي اسلامي كه درساختمان مشروطه برگزارشد، اظهار كرد: اجراي سند تحول همواره يكي از دغدغه هاست و مطالبات مسئولان ارشد نظام بوده است و در همين راستا به منظور مديريت و راهبري يكپارچه تحول در آموزش و پرورش، شوراي راهبري اجراي سند تحول تشكيل شده است.

فاني تاكيد كرد: با استقرار نظام جامع برنامه ريزي در تمامي سطوح وزارت آموزش و پرورش، زمينه اجرايي شدن برنامه هاي سند تحول فراهم شده است و با انجام طرح هاي مطالعاتي و وضع قوانين و مقررات زير نظام هاي اصلي سند تحول تدوين شده است.

وي ادامه داد : بررسي اين سند از ابتداي سال 95 در شوراي عالي آموزش و پرورش آغاز و به حول و قوه الهي در نيمه اول سال جاري مصوب و اجرايي خواهد شد.

عضوكابينه تدبيرواميد اضافه كرد: استقرار ساختار جديد نظام آموزشي و توليد محتوا بر مبناي برنامه درسي ملي از اولويت‌هاي اجرايي سند تحول است و تغييرات متناسب با برنامه درسي ملي تا پايه نهم اعمال شده و از ابتداي سال تحصيلي 95 – 96 پايه دهم نيز استقرار خواهد يافت، به منظور ترويج فرهنگ تحول‌خواهي در بدنه آموزش و پرورش، در بين معلمان، مديران مدارس و اولياي دانش‌آموزان برنامه‌هاي آموزشي و تبييني در حال اجراست و همچنين با رويكرد فرهنگي و تربيتي، تلفيق برنامه درسي با فعاليت‌هاي پرورشي، تدوين و تأليف 140 عنوان كتاب جديد در دوره متوسطه و طراحي رشته‌هاي جديد فني و حرفه‌اي و كاردانش، آموزش تفكر و چگونه انديشيدن، پرورش مهارت پژوهشگري، سبك زندگي اسلامي- ايراني و مطالعات زيست اجتماعي و سواد رسانه‌اي نيز به انجام رسيده است.

 

وزير آموزش و پرورش بابيان اين كه معلمان ركن اصلي نظام تعليم و تربيت بوده و هرگونه تحول و نوسازي نظام آموزشي، مستلزم توجه همه جانبه دلسوزان نظام به مشكلات و مسائل آنان است،خاطرنشان كرد:  در اين راستا به منظور بهبود و معيشت و ارتقاي منزلت اجتماعي و توانمندسازي حرفه‌اي آنان از مهر ماه 1394 با اجراي برنامه رتبه‌بندي معلمان، گامي ارزنده برداشته شده و اميدواريم با استمرار و توسعه آن در سال جاري، شاهد اثرات مثبت و افزون آن باشيم تا زمينه‌هاي تقويت انگيزه و بهبود معيشت معلمان فراهم شود.

وي افزود: همچنين با راه‌اندازي و توسعه مراكز رفاهي و درماني فرهنگيان به تعداد 156 مركز، تلاش شده در حد مقدورات دولت، اقداماتي صورت پذيرد و در خصوص ارتقاي سطح علمي و دانش حرفه‌اي معلمان، ضمن تسهيل شرايط ادامه تحصيل آنان با تشكيل 499 انجمن آموزش علمي، زمينه مشاركت آنان در ارتقاي آموزش و پرورش فراهم شود.

عضوكابينه تدبيرواميد تاكيد كرد: نظر به اهميت و جايگاه دانشگاه‌هاي فرهنگيان و تربيت دبيري شهيد رجايي در تعليم و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز اين وزارتخانه، برنامه راهبردي اين دو دانشگاه در چشم‌انداز افق 1404 تدوين و تصويب شده است كه اميدواريم با توسعه اين دو دانشگاه با تكيه بر اسناد راهبردي، زمينه‌هاي تحولي در آموزش و پرورش از مسير تربيت نيروي انساني فراهم شود و همچنين با بازنگري و اصلاح برنامه‌هاي درسي دوره كارشناسي براساس مباني سند تحول صورت پذيرفته و معماري برنامه درسي تربيت معلم با رويكرد معلم انديشمند تدوين و تصويب شده است و با تاسيس پژوهشكده تعليم و تربيت اسلامي در قم و تطبيق وضعيت حدود 700 مدرس به هيأت علمي اقدامات موثري براي تامين كيفيت علمي و آموزشي دانشگاه فرهنگيان صورت پذيرفته است.

فاني تصريح كرد: آموزش و پرورش با رويكرد پرهيز از هرگونه شتابزدگي و ابتناء به اجراي برنامه‌هاي كارشناسي و تقويت خرد جمعي در فرايند تصميم‌گيري و اعمال نظام مديريت راهبردي، تلاش مي‌كند در ساخت، تكميل، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي از طريق جلب مشاركت‌هاي بخش غيردولتي، اجراي برنامه جامع كارآفريني براي تربيت دانش‌آموزان و بسترسازي فرهنگي براي تحقق اقتصاد مقاومتي و توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و پژوهش‌سراهاي دانش‌آموزي به بيش از 500 پژوهش‌سرا و تجهيز 64 پژوهش‌سرا به آزمايشگاه‌هاي نانو و اهتمام به مناطق محروم و مرزي از طريق خريد خدمات آموزشي و مدارس آموزش از راه دور، «توسعه شبكه ملي مدارس ايران» و ايجاد شبكه‌هاي اجتماعي به رشد مهارت‌هاي تحصيلي و فناورانه اقدام نمايد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر 38 درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم در مدارس فني و حرفه‌اي و كار و دانش مشغول به تحصيل هستند، گفت: پوشش تحصيلي دانش‌آموزان ابتدايي در سال تحصيلي جاري به 98.45 افزايش يافته است، با اجراي طرح شهاب از سال تحصيلي 93-92 پوشش دانش‌آموزان اين طرح به 386 هزار نفر رسيده است.

وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه پوشش تحصيلي دختران در سال تحصيلي جاري به 48.20 افزايش يافته است، گفت: نسبت كل دانش‌آموزان مدارس غير دولتي به كل دانش‌آموزان در سال تحصيلي جاري به 10.67 رسيده است.

هرگونه تحول ونوسازي نظام آموزشي درگروي توجه به مسائل ومشكلات آموزش وپرورش است

خرید بک لینک

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author