هدایت تحصیلی هشت هزار و 43 دانش آموز پایه نهم استان

هدایت تحصیلی هشت هزار و 43 دانش آموز پایه نهم استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان،محمدرضا جهان درجلسه شورای برنامه ریزی هدایت تحصیلی استان افزود:دانش‌آموزان پایه نهم دوره اول(متوسطه) امسال می‌توانند در رشته‌های مختلف فنی و حرفه‌ای، کاردانش و نظری انتخاب رشته کنند که 6 شاخص در هدایت تحصیلی آنها تاثیرگذار خواهد بود.

وی اظهارکرد:ملاک های هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان در پایان سال نهم، ارزیابی های مشاوره ای، سوابق تحصیلی و هنجارهای منطقه ای خواهد بود که  از 100 امتیاز اعمال شده درهدایت تحصیلی دانش‌آموزان، 35 درصدمربوط به عملکرد سه ساله پایه دوره اول متوسطه، 30 درصد آزمون های مشاوره‌ای، 10 درصد نظر مشاور، 10 درصد نظر معلمان، 10 درصد نظر دانش‌آموزان و 5 درصد نیز نظر والدین نیز اعمال می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان  با بیان اینکه تراز استان در اجرای توسعه متوازن بالاوبسیارموفقیت آمیزبوده است، اجرای صحیح هدایت تحصیلی را عامل اساسی در اشتغال و تعیین سرنوشت دانش آموزان برشمردو گفت:برقراری تعادل در آمایش سطوح استانی و کشوری با اجرای توسعه متوازن و رعایت هنجارهای منطقه ای تحقق پیدا می کند.

محمدرضا جهان با بیان اینکه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در 19 تیرماه در استان آغاز می‌شود گفت: 150 مشاور وظیفه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول را بر عهده دارند.

وی باتاکید بر کنترل و رصد لحظه به لحظه موضوعات و اتفاقات مرتبط با بحث هدایت تحصیلی ،خواست تا بخشها ی مختلف اداره کل تا رسیدن به سرانجام  نهایی هدایت تحصیلی و حل مشکلات  پیش رو همکاری همه جانبه ای داشته باشند تابتوانیم مانندسنوات گذشته ودرفضایی آرام،ازهدایت تحصیلی خوب و قابل قبولی برخوردار باشیم.

هدایت تحصیلی هشت هزار و 43 دانش آموز پایه نهم استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان،محمدرضا جهان درجلسه شورای برنامه ریزی هدایت تحصیلی استان افزود:دانش‌آموزان پایه نهم دوره اول(متوسطه) امسال می‌توانند در رشته‌های مختلف فنی و حرفه‌ای، کاردانش و نظری انتخاب رشته کنند که 6 شاخص در هدایت تحصیلی آنها تاثیرگذار خواهد بود.

وی اظهارکرد:ملاک های هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان در پایان سال نهم، ارزیابی های مشاوره ای، سوابق تحصیلی و هنجارهای منطقه ای خواهد بود که  از 100 امتیاز اعمال شده درهدایت تحصیلی دانش‌آموزان، 35 درصدمربوط به عملکرد سه ساله پایه دوره اول متوسطه، 30 درصد آزمون های مشاوره‌ای، 10 درصد نظر مشاور، 10 درصد نظر معلمان، 10 درصد نظر دانش‌آموزان و 5 درصد نیز نظر والدین نیز اعمال می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان  با بیان اینکه تراز استان در اجرای توسعه متوازن بالاوبسیارموفقیت آمیزبوده است، اجرای صحیح هدایت تحصیلی را عامل اساسی در اشتغال و تعیین سرنوشت دانش آموزان برشمردو گفت:برقراری تعادل در آمایش سطوح استانی و کشوری با اجرای توسعه متوازن و رعایت هنجارهای منطقه ای تحقق پیدا می کند.

محمدرضا جهان با بیان اینکه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در 19 تیرماه در استان آغاز می‌شود گفت: 150 مشاور وظیفه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول را بر عهده دارند.

وی باتاکید بر کنترل و رصد لحظه به لحظه موضوعات و اتفاقات مرتبط با بحث هدایت تحصیلی ،خواست تا بخشها ی مختلف اداره کل تا رسیدن به سرانجام  نهایی هدایت تحصیلی و حل مشکلات  پیش رو همکاری همه جانبه ای داشته باشند تابتوانیم مانندسنوات گذشته ودرفضایی آرام،ازهدایت تحصیلی خوب و قابل قبولی برخوردار باشیم.

هدایت تحصیلی هشت هزار و 43 دانش آموز پایه نهم استان

آپدیت nod32

شبکه خانگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author