نیازمند تدوین پایان نامه های حوزوی با رویکرد تربیت اسلامی هستیم

نیازمند تدوین پایان نامه های حوزوی با رویکرد تربیت اسلامی هستیم

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از دبیرخانه ستاد همکاری حوزه هاي علميه  و آموزش و پرورش، حجت الاسلام و المسلمین  مجتبی ملکی در نشست مشترک ستاد همکاری حوزه های علمیّه و  آموزش و پرورش که با موضوع «تعیین اولویت های آموزش و پرورش برای استفاده از ظرفیت پایان نامه سطح 3 و 4 طلاب در این ستاد در قم برگزار شد گفت: در مقوله همکاری دو نهاد حوزهای علمیه و آموزش و پرورش، برنامه هایی را بر اساس سند چشم اندازی که در تفاهم نامه ترسیم شده بود، تعریف کرده ایم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه این برنامه ها دربخش های علمی، پژوهشی ، تربیتی و تبلیغی، برنامه ریزی درسی و آموزش منابع انسانی تعریف شده بود، افزود: اگر چه طی سال های گذشته قدم های خوبی در این عرصه برداشته شده بود، ولی برای اینکه این برنامه ها در درون برنامه های رسمی آموزش و پرورش به عنوان برنامه سالانه ابلاغ و قرا گیرد، امسال برای اولین بار شاهد این  اتفاق هستیم

وی با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش برای اجرای این برنامه همکاری خوبی داشته، گفت: یکی از برنامه های که محور این جلسه است، استفاده از ظرفیت حوزه و حوزویان در رفع نیازهای آموزش و پرورش می باشد.

دبیر ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش اظهار داشت: طلاب در سطح3 و4 ملزم به تدوین پایان نامه در حوزه می باشند و ما سالها به دنبال این بودیم که بخشی از پایان نامه حوزویان به رفع نیازهای تعلیم و تربیت رسمی عموم کشور اختصاص پیدا کند، به ویژه در شرایط فعلی که باید سند تحول بنیادین که رویکرد آن تربیت اسلامی است، محور همه فعالیت های آموزش و پرورش قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین ملکی گفت: در سند تحول ده ها و بلکه صدها مفهومی است که نیاز به تولید علم دارد، نقش حوزه علمیه در تبیین این  مفاهیم پررنگ می شود، چون حوزه متولی تبیین آموزهای دینی است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش متولی توزیع علم است نه تولید علم، تولید علم رسالت مراکز آموزش عالی علمی مانند حوزه و دانشگاه است، گفت: باید نیاز آموزش و پرورش را حوزه برطرف کند و سمت و سو دادن به پایان نامه حوزویان برای رفع نیاز آموزش و پروش  در ده موضوع یکی از آن طرح ها است.

حجت الاسلام و المسلمین ملکی عنوان کرد: مراحل تربیت و بایسته های آن در مبانی دینی، حیات طیبه و شاخصه های آن، ترسیم الگوی سبک زندگی اسلامی، انقلاب اسلامی و ایرانی، ویژگی های جامعه عدل مهدوی و نقش نظام تعلیم وتربیت رسمی، جایگاه حوزهای علمیه در سند تحول بنیادین، بررسی ظرفیت های موجود در حوزه های علمیه و نیازهای آموزش و پرورش، بررسی مبانی اعتقادی گروهای تکفیری و مصون ساختن کودکان از مسئله عرفان ساختگی و نقش آن در انحراف جامعه و شک و شبهاتی که مسائل دینی برای جوانان ایجاد می شود، از جمله موضوع های پیشنهادی بوده است تا نهایت ده مسئله برای پایان نامه در اولویت قرار گیرد.

نیازمند تدوین پایان نامه های حوزوی با رویکرد تربیت اسلامی هستیم

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از دبیرخانه ستاد همکاری حوزه هاي علميه  و آموزش و پرورش، حجت الاسلام و المسلمین  مجتبی ملکی در نشست مشترک ستاد همکاری حوزه های علمیّه و  آموزش و پرورش که با موضوع «تعیین اولویت های آموزش و پرورش برای استفاده از ظرفیت پایان نامه سطح 3 و 4 طلاب در این ستاد در قم برگزار شد گفت: در مقوله همکاری دو نهاد حوزهای علمیه و آموزش و پرورش، برنامه هایی را بر اساس سند چشم اندازی که در تفاهم نامه ترسیم شده بود، تعریف کرده ایم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه این برنامه ها دربخش های علمی، پژوهشی ، تربیتی و تبلیغی، برنامه ریزی درسی و آموزش منابع انسانی تعریف شده بود، افزود: اگر چه طی سال های گذشته قدم های خوبی در این عرصه برداشته شده بود، ولی برای اینکه این برنامه ها در درون برنامه های رسمی آموزش و پرورش به عنوان برنامه سالانه ابلاغ و قرا گیرد، امسال برای اولین بار شاهد این  اتفاق هستیم

وی با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش برای اجرای این برنامه همکاری خوبی داشته، گفت: یکی از برنامه های که محور این جلسه است، استفاده از ظرفیت حوزه و حوزویان در رفع نیازهای آموزش و پرورش می باشد.

دبیر ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش اظهار داشت: طلاب در سطح3 و4 ملزم به تدوین پایان نامه در حوزه می باشند و ما سالها به دنبال این بودیم که بخشی از پایان نامه حوزویان به رفع نیازهای تعلیم و تربیت رسمی عموم کشور اختصاص پیدا کند، به ویژه در شرایط فعلی که باید سند تحول بنیادین که رویکرد آن تربیت اسلامی است، محور همه فعالیت های آموزش و پرورش قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین ملکی گفت: در سند تحول ده ها و بلکه صدها مفهومی است که نیاز به تولید علم دارد، نقش حوزه علمیه در تبیین این  مفاهیم پررنگ می شود، چون حوزه متولی تبیین آموزهای دینی است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش متولی توزیع علم است نه تولید علم، تولید علم رسالت مراکز آموزش عالی علمی مانند حوزه و دانشگاه است، گفت: باید نیاز آموزش و پرورش را حوزه برطرف کند و سمت و سو دادن به پایان نامه حوزویان برای رفع نیاز آموزش و پروش  در ده موضوع یکی از آن طرح ها است.

حجت الاسلام و المسلمین ملکی عنوان کرد: مراحل تربیت و بایسته های آن در مبانی دینی، حیات طیبه و شاخصه های آن، ترسیم الگوی سبک زندگی اسلامی، انقلاب اسلامی و ایرانی، ویژگی های جامعه عدل مهدوی و نقش نظام تعلیم وتربیت رسمی، جایگاه حوزهای علمیه در سند تحول بنیادین، بررسی ظرفیت های موجود در حوزه های علمیه و نیازهای آموزش و پرورش، بررسی مبانی اعتقادی گروهای تکفیری و مصون ساختن کودکان از مسئله عرفان ساختگی و نقش آن در انحراف جامعه و شک و شبهاتی که مسائل دینی برای جوانان ایجاد می شود، از جمله موضوع های پیشنهادی بوده است تا نهایت ده مسئله برای پایان نامه در اولویت قرار گیرد.

نیازمند تدوین پایان نامه های حوزوی با رویکرد تربیت اسلامی هستیم

دانلود ها پلاس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author