نگاه» 543 منتشر شد

نگاه» 543 منتشر شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، در اين شماره مي خوانيد:

–  مشروح سخنان مقام معظم رهبري در ديدار فرهنگيان.

– مشروح سخنان رئيس جمهور در ديدار با معلمان منتخب كشور.

– با وزير آموزش وپرورش در هفته معلم.

– گفت و گوي اختصاصي با رئيس مركز سنجش.

–  گفت و گوي اختصاصي با رئيس سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت هاي مردمي.

و ده ها مطلب خواندني ديگر.

متن كامل «نگاه» 543 را از مشاهده كنيد.

نگاه» 543 منتشر شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، در اين شماره مي خوانيد:

–  مشروح سخنان مقام معظم رهبري در ديدار فرهنگيان.

– مشروح سخنان رئيس جمهور در ديدار با معلمان منتخب كشور.

– با وزير آموزش وپرورش در هفته معلم.

– گفت و گوي اختصاصي با رئيس مركز سنجش.

–  گفت و گوي اختصاصي با رئيس سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت هاي مردمي.

و ده ها مطلب خواندني ديگر.

متن كامل «نگاه» 543 را از مشاهده كنيد.

نگاه» 543 منتشر شد

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author